• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS31
100N
85
200N
803
400N
4025
4366
3002
1TR
3301
3TR
80300
03935
25997
19538
76702
48024
59117
10TR
59594
40891
20TR
09181
30TR
67933
ĐB
235259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/07/16

000 02 01 02 03 559
117 666
224 25 7
333 35 38 881 85
4994 91 97

Bình Dương - 29/07/16

0123456789
0300
3301
0891
9181
3002
6702
803
7933
8024
9594
85
4025
3935
4366
5997
9117
9538
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS30
100N
68
200N
485
400N
9313
0589
6158
1TR
5496
3TR
36594
50763
95575
56576
86541
29998
47183
10TR
41845
97811
20TR
91311
30TR
10081
ĐB
757585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/07/16

0558
111 11 13 663 68
2775 76
3885 81 83 89 85
445 41 994 98 96

Bình Dương - 22/07/16

0123456789
6541
7811
1311
0081
9313
0763
7183
6594
485
5575
1845
7585
5496
6576
68
6158
9998
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS29
100N
19
200N
670
400N
6752
3070
2071
1TR
4896
3TR
87482
86128
77247
67966
53251
71100
53802
10TR
95500
85321
20TR
89497
30TR
82849
ĐB
882144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/07/16

000 00 02 551 52
119 666
221 28 770 71 70
3882
444 49 47 997 96

Bình Dương - 15/07/16

0123456789
670
3070
1100
5500
2071
3251
5321
6752
7482
3802
2144
4896
7966
7247
9497
6128
19
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS28
100N
45
200N
706
400N
7258
2745
9182
1TR
6761
3TR
07486
53787
33012
71596
60747
05890
07025
10TR
61586
74245
20TR
67990
30TR
86814
ĐB
279153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/07/16

006 553 58
114 12 661
225 7
3886 86 87 82
445 47 45 45 990 96 90

Bình Dương - 08/07/16

0123456789
5890
7990
6761
9182
3012
9153
6814
45
2745
7025
4245
706
7486
1596
1586
3787
0747
7258
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS27
100N
13
200N
048
400N
3578
0589
0580
1TR
5670
3TR
45659
82394
13499
48365
12093
64618
72737
10TR
67382
52624
20TR
42156
30TR
86948
ĐB
697768

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 01/07/16

0556 59
118 13 668 65
224 770 78
337 882 89 80
448 48 994 99 93

Bình Dương - 01/07/16

0123456789
0580
5670
7382
13
2093
2394
2624
8365
2156
2737
048
3578
4618
6948
7768
0589
5659
3499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS26
100N
61
200N
462
400N
8492
3996
4426
1TR
4711
3TR
95201
79700
89675
33494
28891
34489
91616
10TR
21131
29212
20TR
41451
30TR
10789
ĐB
852803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/06/16

003 01 00 551
112 16 11 662 61
226 775
331 889 89
4994 91 92 96

Bình Dương - 24/06/16

0123456789
9700
61
4711
5201
8891
1131
1451
462
8492
9212
2803
3494
9675
3996
4426
1616
4489
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS25
100N
10
200N
243
400N
9604
5290
1112
1TR
4422
3TR
91213
53846
00010
84710
36406
57414
52298
10TR
82862
90403
20TR
45385
30TR
46153
ĐB
484286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/06/16

003 06 04 553
113 10 10 14 12 10 662
222 7
3886 85
446 43 998 90

Bình Dương - 17/06/16

0123456789
10
5290
0010
4710
1112
4422
2862
243
1213
0403
6153
9604
7414
5385
3846
6406
4286
2298
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1