• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS22
100N
53
200N
812
400N
4782
2904
7952
1TR
1644
3TR
94242
70521
22185
74593
77070
32311
09428
10TR
62002
73724
20TR
20003
30TR
69140
ĐB
043492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/05/16

003 02 04 552 53
111 12 6
224 21 28 770
3885 82
440 42 44 992 93

Bình Dương - 27/05/16

0123456789
7070
9140
0521
2311
812
4782
7952
4242
2002
3492
53
4593
0003
2904
1644
3724
2185
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS21
100N
63
200N
614
400N
4246
8056
7019
1TR
3259
3TR
18101
76299
89125
73694
58134
14339
86734
10TR
24340
77855
20TR
71546
30TR
76482
ĐB
657637

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 20/05/16

001 555 59 56
119 14 663
225 7
337 34 39 34 882
446 40 46 999 94

Bình Dương - 20/05/16

0123456789
4340
8101
6482
63
614
3694
8134
6734
9125
7855
4246
8056
1546
7637
7019
3259
6299
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS20
100N
79
200N
959
400N
9036
0526
2405
1TR
5948
3TR
05034
74977
60273
17528
53353
72902
43414
10TR
18752
86970
20TR
84626
30TR
12520
ĐB
950155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 13/05/16

002 05 555 52 53 59
114 6
220 26 28 26 770 77 73 79
334 36 8
448 9

Bình Dương - 13/05/16

0123456789
6970
2520
2902
8752
0273
3353
5034
3414
2405
0155
9036
0526
4626
4977
5948
7528
79
959
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS19
100N
48
200N
730
400N
7098
4547
9491
1TR
1660
3TR
16253
60536
18675
41223
13749
99138
37096
10TR
01610
25975
20TR
59051
30TR
38713
ĐB
625838

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 06/05/16

0551 53
113 10 660
223 775 75
338 36 38 30 8
449 47 48 996 98 91

Bình Dương - 06/05/16

0123456789
730
1660
1610
9491
9051
6253
1223
8713
8675
5975
0536
7096
4547
48
7098
9138
5838
3749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS18
100N
74
200N
207
400N
2602
4439
8175
1TR
9832
3TR
59046
35125
96315
29036
11714
16088
75722
10TR
65079
87678
20TR
94611
30TR
57903
ĐB
103444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/04/16

003 02 07 5
111 15 14 6
225 22 779 78 75 74
336 32 39 888
444 46 9

Bình Dương - 29/04/16

0123456789
4611
2602
9832
5722
7903
74
1714
3444
8175
5125
6315
9046
9036
207
6088
7678
4439
5079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS17
100N
51
200N
300
400N
1744
9286
5534
1TR
3787
3TR
43730
50385
28221
13148
47947
39132
44954
10TR
52207
37249
20TR
59090
30TR
95963
ĐB
923982

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/04/16

007 00 554 51
1663
221 7
330 32 34 882 85 87 86
449 48 47 44 990

Bình Dương - 22/04/16

0123456789
300
3730
9090
51
8221
9132
3982
5963
1744
5534
4954
0385
9286
3787
7947
2207
3148
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS16
100N
17
200N
306
400N
6800
0952
5701
1TR
7897
3TR
39637
18822
98426
50936
85722
11524
26537
10TR
37437
68244
20TR
39441
30TR
50261
ĐB
629646

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/04/16

000 01 06 552
117 661
222 26 22 24 7
337 37 36 37 8
446 41 44 997

Bình Dương - 15/04/16

0123456789
6800
5701
9441
0261
0952
8822
5722
1524
8244
306
8426
0936
9646
17
7897
9637
6537
7437
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1