• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS35
100N
17
200N
741
400N
4151
2075
7096
1TR
1727
3TR
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
10TR
59995
31659
20TR
89507
30TR
97909
ĐB
330597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 26/08/16

009 07 04 559 55 54 51
117 6
224 25 27 27 775
338 8
441 997 95 96

Bình Dương - 26/08/16

0123456789
741
4151
4004
4724
7954
2075
3555
6525
9995
7096
17
1727
1427
9507
0597
4138
1659
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS34
100N
46
200N
978
400N
9375
2938
4047
1TR
8110
3TR
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
10TR
73131
13946
20TR
54360
30TR
24565
ĐB
219563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/08/16

005 554
110 663 65 60
2775 78
331 30 34 32 38 8
446 47 46 995 95

Bình Dương - 19/08/16

0123456789
8110
3630
4360
3131
4832
9563
7654
9434
9375
8805
0695
5495
4565
46
3946
4047
978
2938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS33
100N
67
200N
180
400N
3579
3568
8100
1TR
1697
3TR
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
10TR
81113
19649
20TR
02824
30TR
65687
ĐB
784121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/08/16

005 00 5
113 14 660 68 67
221 24 22 771 79
339 887 87 80
449 997

Bình Dương - 12/08/16

0123456789
180
8100
5460
3071
4121
9022
1113
2614
2824
9305
67
1697
4987
5687
3568
3579
5439
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS32
100N
06
200N
629
400N
3606
1140
7676
1TR
9051
3TR
89016
45369
43506
07618
05289
50088
39474
10TR
21655
85364
20TR
28345
30TR
80916
ĐB
062042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/08/16

006 06 06 555 51
116 16 18 664 69
229 774 76
3889 88
442 45 40 9

Bình Dương - 05/08/16

0123456789
1140
9051
2042
9474
5364
1655
8345
06
3606
7676
9016
3506
0916
7618
0088
629
5369
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS31
100N
85
200N
803
400N
4025
4366
3002
1TR
3301
3TR
80300
03935
25997
19538
76702
48024
59117
10TR
59594
40891
20TR
09181
30TR
67933
ĐB
235259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/07/16

000 02 01 02 03 559
117 666
224 25 7
333 35 38 881 85
4994 91 97

Bình Dương - 29/07/16

0123456789
0300
3301
0891
9181
3002
6702
803
7933
8024
9594
85
4025
3935
4366
5997
9117
9538
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS30
100N
68
200N
485
400N
9313
0589
6158
1TR
5496
3TR
36594
50763
95575
56576
86541
29998
47183
10TR
41845
97811
20TR
91311
30TR
10081
ĐB
757585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/07/16

0558
111 11 13 663 68
2775 76
3885 81 83 89 85
445 41 994 98 96

Bình Dương - 22/07/16

0123456789
6541
7811
1311
0081
9313
0763
7183
6594
485
5575
1845
7585
5496
6576
68
6158
9998
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS29
100N
19
200N
670
400N
6752
3070
2071
1TR
4896
3TR
87482
86128
77247
67966
53251
71100
53802
10TR
95500
85321
20TR
89497
30TR
82849
ĐB
882144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/07/16

000 00 02 551 52
119 666
221 28 770 71 70
3882
444 49 47 997 96

Bình Dương - 15/07/16

0123456789
670
3070
1100
5500
2071
3251
5321
6752
7482
3802
2144
4896
7966
7247
9497
6128
19
2849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1