• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Xổ số Bình Dương mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS26
100N
61
200N
462
400N
8492
3996
4426
1TR
4711
3TR
95201
79700
89675
33494
28891
34489
91616
10TR
21131
29212
20TR
41451
30TR
10789
ĐB
852803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/06/16

003 01 00 551
112 16 11 662 61
226 775
331 889 89
4994 91 92 96

Bình Dương - 24/06/16

0123456789
9700
61
4711
5201
8891
1131
1451
462
8492
9212
2803
3494
9675
3996
4426
1616
4489
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS25
100N
10
200N
243
400N
9604
5290
1112
1TR
4422
3TR
91213
53846
00010
84710
36406
57414
52298
10TR
82862
90403
20TR
45385
30TR
46153
ĐB
484286

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 17/06/16

003 06 04 553
113 10 10 14 12 10 662
222 7
3886 85
446 43 998 90

Bình Dương - 17/06/16

0123456789
10
5290
0010
4710
1112
4422
2862
243
1213
0403
6153
9604
7414
5385
3846
6406
4286
2298
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS24
100N
14
200N
894
400N
2107
7383
2236
1TR
7787
3TR
77044
33750
63187
12666
06173
03696
74103
10TR
58258
86599
20TR
74758
30TR
38443
ĐB
908811

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 10/06/16

003 07 558 58 50
111 14 666
2773
336 887 87 83
443 44 999 96 94

Bình Dương - 10/06/16

0123456789
3750
8811
7383
6173
4103
8443
14
894
7044
2236
2666
3696
2107
7787
3187
8258
4758
6599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS23
100N
02
200N
610
400N
8698
2987
2608
1TR
7950
3TR
10199
39908
43227
74894
99036
12136
87756
10TR
98228
40115
20TR
08637
30TR
69160
ĐB
643939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 03/06/16

008 08 02 556 50
115 10 660
228 27 7
339 37 36 36 887
4999 94 98

Bình Dương - 03/06/16

0123456789
610
7950
9160
02
4894
0115
9036
2136
7756
2987
3227
8637
8698
2608
9908
8228
0199
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS22
100N
53
200N
812
400N
4782
2904
7952
1TR
1644
3TR
94242
70521
22185
74593
77070
32311
09428
10TR
62002
73724
20TR
20003
30TR
69140
ĐB
043492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 27/05/16

003 02 04 552 53
111 12 6
224 21 28 770
3885 82
440 42 44 992 93

Bình Dương - 27/05/16

0123456789
7070
9140
0521
2311
812
4782
7952
4242
2002
3492
53
4593
0003
2904
1644
3724
2185
9428
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS21
100N
63
200N
614
400N
4246
8056
7019
1TR
3259
3TR
18101
76299
89125
73694
58134
14339
86734
10TR
24340
77855
20TR
71546
30TR
76482
ĐB
657637

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 20/05/16

001 555 59 56
119 14 663
225 7
337 34 39 34 882
446 40 46 999 94

Bình Dương - 20/05/16

0123456789
4340
8101
6482
63
614
3694
8134
6734
9125
7855
4246
8056
1546
7637
7019
3259
6299
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 05KS20
100N
79
200N
959
400N
9036
0526
2405
1TR
5948
3TR
05034
74977
60273
17528
53353
72902
43414
10TR
18752
86970
20TR
84626
30TR
12520
ĐB
950155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 13/05/16

002 05 555 52 53 59
114 6
220 26 28 26 770 77 73 79
334 36 8
448 9

Bình Dương - 13/05/16

0123456789
6970
2520
2902
8752
0273
3353
5034
3414
2405
0155
9036
0526
4626
4977
5948
7528
79
959
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1