• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Đang chờ xổ số Bình Dương lúc 16:12': 23/06/2017. Còn 14:42:31 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS34
100N
46
200N
978
400N
9375
2938
4047
1TR
8110
3TR
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
10TR
73131
13946
20TR
54360
30TR
24565
ĐB
219563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/08/16

005 554
110 663 65 60
2775 78
331 30 34 32 38 8
446 47 46 995 95

Bình Dương - 19/08/16

0123456789
8110
3630
4360
3131
4832
9563
7654
9434
9375
8805
0695
5495
4565
46
3946
4047
978
2938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS33
100N
67
200N
180
400N
3579
3568
8100
1TR
1697
3TR
89305
54987
85460
22614
99022
33071
95439
10TR
81113
19649
20TR
02824
30TR
65687
ĐB
784121

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 12/08/16

005 00 5
113 14 660 68 67
221 24 22 771 79
339 887 87 80
449 997

Bình Dương - 12/08/16

0123456789
180
8100
5460
3071
4121
9022
1113
2614
2824
9305
67
1697
4987
5687
3568
3579
5439
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS32
100N
06
200N
629
400N
3606
1140
7676
1TR
9051
3TR
89016
45369
43506
07618
05289
50088
39474
10TR
21655
85364
20TR
28345
30TR
80916
ĐB
062042

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 05/08/16

006 06 06 555 51
116 16 18 664 69
229 774 76
3889 88
442 45 40 9

Bình Dương - 05/08/16

0123456789
1140
9051
2042
9474
5364
1655
8345
06
3606
7676
9016
3506
0916
7618
0088
629
5369
5289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS31
100N
85
200N
803
400N
4025
4366
3002
1TR
3301
3TR
80300
03935
25997
19538
76702
48024
59117
10TR
59594
40891
20TR
09181
30TR
67933
ĐB
235259

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 29/07/16

000 02 01 02 03 559
117 666
224 25 7
333 35 38 881 85
4994 91 97

Bình Dương - 29/07/16

0123456789
0300
3301
0891
9181
3002
6702
803
7933
8024
9594
85
4025
3935
4366
5997
9117
9538
5259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS30
100N
68
200N
485
400N
9313
0589
6158
1TR
5496
3TR
36594
50763
95575
56576
86541
29998
47183
10TR
41845
97811
20TR
91311
30TR
10081
ĐB
757585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/07/16

0558
111 11 13 663 68
2775 76
3885 81 83 89 85
445 41 994 98 96

Bình Dương - 22/07/16

0123456789
6541
7811
1311
0081
9313
0763
7183
6594
485
5575
1845
7585
5496
6576
68
6158
9998
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS29
100N
19
200N
670
400N
6752
3070
2071
1TR
4896
3TR
87482
86128
77247
67966
53251
71100
53802
10TR
95500
85321
20TR
89497
30TR
82849
ĐB
882144

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 15/07/16

000 00 02 551 52
119 666
221 28 770 71 70
3882
444 49 47 997 96

Bình Dương - 15/07/16

0123456789
670
3070
1100
5500
2071
3251
5321
6752
7482
3802
2144
4896
7966
7247
9497
6128
19
2849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 07KS28
100N
45
200N
706
400N
7258
2745
9182
1TR
6761
3TR
07486
53787
33012
71596
60747
05890
07025
10TR
61586
74245
20TR
67990
30TR
86814
ĐB
279153

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 08/07/16

006 553 58
114 12 661
225 7
3886 86 87 82
445 47 45 45 990 96 90

Bình Dương - 08/07/16

0123456789
5890
7990
6761
9182
3012
9153
6814
45
2745
7025
4245
706
7486
1596
1586
3787
0747
7258

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1