• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương

Đang chờ xổ số Bình Dương lúc 16:12': 21/10/2016. Còn 11:40:48 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10KS42
100N
58
200N
346
400N
2225
3434
6446
1TR
5255
3TR
97351
01533
51374
99684
20478
46137
54023
10TR
19203
56808
20TR
86725
30TR
73018
ĐB
291623

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 14/10/16

003 08 551 55 58
118 6
223 25 23 25 774 78
333 37 34 884
446 46 9

Bình Dương - 14/10/16

0123456789
7351
1533
4023
9203
1623
3434
1374
9684
2225
5255
6725
346
6446
6137
58
0478
6808
3018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 10KS41
100N
57
200N
069
400N
5244
1439
0711
1TR
0348
3TR
18539
96435
25943
69860
25473
96319
89478
10TR
90216
14013
20TR
60942
30TR
87125
ĐB
704896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 07/10/16

0557
116 13 19 11 660 69
225 773 78
339 35 39 8
442 43 48 44 996

Bình Dương - 07/10/16

0123456789
9860
0711
0942
5943
5473
4013
5244
6435
7125
0216
4896
57
0348
9478
069
1439
8539
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS40
100N
99
200N
684
400N
8192
6767
2814
1TR
6482
3TR
70559
21769
88398
02847
28025
44839
36411
10TR
97924
94135
20TR
69005
30TR
37256
ĐB
765235

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 30/09/16

005 556 59
111 14 669 67
224 25 7
335 35 39 882 84
447 998 92 99

Bình Dương - 30/09/16

0123456789
6411
8192
6482
684
2814
7924
8025
4135
9005
5235
7256
6767
2847
8398
99
0559
1769
4839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS39
100N
00
200N
102
400N
3637
7248
9419
1TR
6835
3TR
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
10TR
81476
75757
20TR
69189
30TR
85927
ĐB
928389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/09/16

002 00 557 53 54 59
119 669 68
227 776 75
335 37 889 89
448 990

Bình Dương - 23/09/16

0123456789
00
3590
102
9053
9154
6835
7875
1476
3637
5757
5927
7248
7968
9419
1869
8259
9189
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS38
100N
35
200N
765
400N
3704
5484
2998
1TR
7280
3TR
80857
08964
42377
40747
86540
04826
17483
10TR
33484
78308
20TR
94845
30TR
64877
ĐB
410269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 16/09/16

008 04 557
1669 64 65
226 777 77
335 884 83 80 84
445 47 40 998

Bình Dương - 16/09/16

0123456789
7280
6540
7483
3704
5484
8964
3484
35
765
4845
4826
0857
2377
0747
4877
2998
8308
0269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS37
100N
54
200N
331
400N
6817
2426
3814
1TR
4725
3TR
34990
41159
71628
29001
42854
45589
38095
10TR
92884
40172
20TR
99510
30TR
08869
ĐB
270062

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 09/09/16

001 559 54 54
110 17 14 662 69
228 25 26 772
331 884 89
4990 95

Bình Dương - 09/09/16

0123456789
4990
9510
331
9001
0172
0062
54
3814
2854
2884
4725
8095
2426
6817
1628
1159
5589
8869
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS36
100N
72
200N
516
400N
4771
3941
8873
1TR
6132
3TR
69088
10791
72087
78670
22406
69195
37193
10TR
56064
13600
20TR
51670
30TR
24598
ĐB
260460

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 02/09/16

000 06 5
116 660 64
2770 70 71 73 72
332 888 87
441 998 91 95 93

Bình Dương - 02/09/16

0123456789
8670
3600
1670
0460
4771
3941
0791
72
6132
8873
7193
6064
9195
516
2406
2087
9088
4598
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1