• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
476
500N
7268
0942
1662
1TR
0671
2,5TR
42639
34342
08764
21190
40439
79467
19062
5TR
96267
17716
10TR
20390
40TR
14632
ĐB
29160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/06/16

05
116 660 67 64 67 62 68 62
2771 76
332 39 39 883
442 42 990 90

Bình Định - 30/06/16

0123456789
1190
0390
9160
0671
0942
1662
4342
9062
4632
83
8764
476
7716
9467
6267
7268
2639
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
216
500N
2338
8511
7231
1TR
9514
2,5TR
49476
78616
86948
18127
56071
04004
04019
5TR
42802
78342
10TR
30302
40TR
49376
ĐB
81456

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/06/16

002 02 04 556
116 19 14 11 16 661
227 776 76 71
338 31 8
442 48 9

Bình Định - 23/06/16

0123456789
61
8511
7231
6071
2802
8342
0302
9514
4004
216
9476
8616
9376
1456
8127
2338
6948
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
338
500N
5200
2270
9215
1TR
4971
2,5TR
36961
32202
02699
10136
28466
42469
79507
5TR
24568
02684
10TR
66064
40TR
70417
ĐB
35459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/06/16

002 07 00 559
117 15 14 664 68 61 66 69
2771 70
336 38 884
4999

Bình Định - 16/06/16

0123456789
5200
2270
4971
6961
2202
14
2684
6064
9215
0136
8466
9507
0417
338
4568
2699
2469
5459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
51
250N
649
500N
3035
3383
8176
1TR
8923
2,5TR
10786
10344
18374
26575
98453
74528
02984
5TR
12279
84282
10TR
16081
40TR
58220
ĐB
00788

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 09/06/16

0553 51
16
220 28 23 779 74 75 76
335 888 81 82 86 84 83
444 49 9

Bình Định - 09/06/16

0123456789
8220
51
6081
4282
3383
8923
8453
0344
8374
2984
3035
6575
8176
0786
4528
0788
649
2279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
87
250N
126
500N
7867
8504
2013
1TR
2448
2,5TR
44632
06714
40650
48730
85881
02185
09515
5TR
93129
89116
10TR
31722
40TR
84447
ĐB
40592

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 02/06/16

004 550
116 14 15 13 667
222 29 26 7
332 30 881 85 87
447 48 992

Bình Định - 02/06/16

0123456789
0650
8730
5881
4632
1722
0592
2013
8504
6714
2185
9515
126
9116
87
7867
4447
2448
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
67
250N
613
500N
9386
2373
2715
1TR
2377
2,5TR
07147
40812
93304
36035
71418
74379
14769
5TR
69648
76453
10TR
37905
40TR
69665
ĐB
77288

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 26/05/16

005 04 553
112 18 15 13 665 69 67
2779 77 73
335 888 86
448 47 9

Bình Định - 26/05/16

0123456789
0812
613
2373
6453
3304
2715
6035
7905
9665
9386
67
2377
7147
1418
9648
7288
4379
4769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
78
250N
073
500N
8917
7801
7741
1TR
2140
2,5TR
57261
64604
24468
22157
51135
10360
83955
5TR
83331
04320
10TR
33186
40TR
04140
ĐB
11891

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 19/05/16

004 01 557 55
117 661 68 60
220 773 78
331 35 886
440 40 41 991

Bình Định - 19/05/16

0123456789
2140
0360
4320
4140
7801
7741
7261
3331
1891
073
4604
1135
3955
3186
8917
2157
78
4468
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1