• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
527
500N
9344
6569
1729
1TR
3209
2,5TR
52795
96700
94153
53928
07636
79145
32747
5TR
58604
29123
10TR
75861
40TR
07951
ĐB
13867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/07/16

004 00 09 551 53
117 667 61 69
223 28 29 27 7
336 8
445 47 44 995

Bình Định - 28/07/16

0123456789
6700
5861
7951
4153
9123
9344
8604
2795
9145
7636
17
527
2747
3867
3928
6569
1729
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
29
250N
465
500N
3532
9095
1718
1TR
6057
2,5TR
35538
21714
86994
54851
39018
28607
08213
5TR
23754
09164
10TR
23991
40TR
60464
ĐB
04264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/07/16

007 554 51 57
114 18 13 18 664 64 64 65
229 7
338 32 8
4991 94 95

Bình Định - 21/07/16

0123456789
4851
3991
3532
8213
1714
6994
3754
9164
0464
4264
465
9095
6057
8607
1718
5538
9018
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
62
250N
496
500N
5603
2183
9843
1TR
7987
2,5TR
60272
59741
00892
00537
07161
79620
51094
5TR
88667
07445
10TR
60231
40TR
18935
ĐB
90929

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/07/16

003 5
1667 61 62
229 20 772
335 31 37 887 83
445 41 43 992 94 96

Bình Định - 14/07/16

0123456789
9620
9741
7161
0231
62
0272
0892
5603
2183
9843
1094
7445
8935
496
7987
0537
8667
0929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
08
250N
296
500N
9382
9677
9409
1TR
9254
2,5TR
05799
66622
04757
06380
33718
89547
41721
5TR
42024
11640
10TR
99705
40TR
51391
ĐB
87765

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 07/07/16

005 09 08 557 54
118 665
224 22 21 777
3880 82
440 47 991 99 96

Bình Định - 07/07/16

0123456789
6380
1640
1721
1391
9382
6622
9254
2024
9705
7765
296
9677
4757
9547
08
3718
9409
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
476
500N
7268
0942
1662
1TR
0671
2,5TR
42639
34342
08764
21190
40439
79467
19062
5TR
96267
17716
10TR
20390
40TR
14632
ĐB
29160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/06/16

05
116 660 67 64 67 62 68 62
2771 76
332 39 39 883
442 42 990 90

Bình Định - 30/06/16

0123456789
1190
0390
9160
0671
0942
1662
4342
9062
4632
83
8764
476
7716
9467
6267
7268
2639
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
61
250N
216
500N
2338
8511
7231
1TR
9514
2,5TR
49476
78616
86948
18127
56071
04004
04019
5TR
42802
78342
10TR
30302
40TR
49376
ĐB
81456

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 23/06/16

002 02 04 556
116 19 14 11 16 661
227 776 76 71
338 31 8
442 48 9

Bình Định - 23/06/16

0123456789
61
8511
7231
6071
2802
8342
0302
9514
4004
216
9476
8616
9376
1456
8127
2338
6948
4019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
338
500N
5200
2270
9215
1TR
4971
2,5TR
36961
32202
02699
10136
28466
42469
79507
5TR
24568
02684
10TR
66064
40TR
70417
ĐB
35459

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 16/06/16

002 07 00 559
117 15 14 664 68 61 66 69
2771 70
336 38 884
4999

Bình Định - 16/06/16

0123456789
5200
2270
4971
6961
2202
14
2684
6064
9215
0136
8466
9507
0417
338
4568
2699
2469
5459
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1