• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
556
500N
9685
1081
5788
1TR
7410
2,5TR
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
5TR
87149
57769
10TR
49038
40TR
79582
ĐB
01626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/08/16

001 556 57
110 669 64
226 20 25 21 7
338 30 34 882 85 81 88
449 9

Bình Định - 25/08/16

0123456789
7410
7020
8330
1081
0301
5721
9582
5064
6134
9685
4225
556
1626
57
5788
9038
7149
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
41
250N
114
500N
6167
9594
0376
1TR
2073
2,5TR
34152
47753
31398
19225
34030
76552
31835
5TR
21760
70179
10TR
39683
40TR
36087
ĐB
52527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/08/16

0552 53 52
114 660 67
227 25 779 73 76
330 35 887 83
441 998 94

Bình Định - 18/08/16

0123456789
4030
1760
41
4152
6552
2073
7753
9683
114
9594
9225
1835
0376
6167
6087
2527
1398
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
474
500N
0747
2679
2772
1TR
4848
2,5TR
28675
13912
59474
84748
17942
07711
84960
5TR
53794
40529
10TR
59509
40TR
34243
ĐB
22615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/08/16

009 550
115 12 11 660
229 775 74 79 72 74
38
443 48 42 48 47 994

Bình Định - 11/08/16

0123456789
50
4960
7711
2772
3912
7942
4243
474
9474
3794
8675
2615
0747
4848
4748
2679
0529
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
086
500N
4220
5993
6713
1TR
5448
2,5TR
67187
58160
04048
70103
88374
87129
73552
5TR
60780
44865
10TR
21684
40TR
55257
ĐB
15758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/08/16

003 558 57 52
113 14 665 60
229 20 774
3884 80 87 86
448 48 993

Bình Định - 04/08/16

0123456789
4220
8160
0780
3552
5993
6713
0103
14
8374
1684
4865
086
7187
5257
5448
4048
5758
7129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
17
250N
527
500N
9344
6569
1729
1TR
3209
2,5TR
52795
96700
94153
53928
07636
79145
32747
5TR
58604
29123
10TR
75861
40TR
07951
ĐB
13867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 28/07/16

004 00 09 551 53
117 667 61 69
223 28 29 27 7
336 8
445 47 44 995

Bình Định - 28/07/16

0123456789
6700
5861
7951
4153
9123
9344
8604
2795
9145
7636
17
527
2747
3867
3928
6569
1729
3209
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
29
250N
465
500N
3532
9095
1718
1TR
6057
2,5TR
35538
21714
86994
54851
39018
28607
08213
5TR
23754
09164
10TR
23991
40TR
60464
ĐB
04264

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 21/07/16

007 554 51 57
114 18 13 18 664 64 64 65
229 7
338 32 8
4991 94 95

Bình Định - 21/07/16

0123456789
4851
3991
3532
8213
1714
6994
3754
9164
0464
4264
465
9095
6057
8607
1718
5538
9018
29
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
62
250N
496
500N
5603
2183
9843
1TR
7987
2,5TR
60272
59741
00892
00537
07161
79620
51094
5TR
88667
07445
10TR
60231
40TR
18935
ĐB
90929

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 14/07/16

003 5
1667 61 62
229 20 772
335 31 37 887 83
445 41 43 992 94 96

Bình Định - 14/07/16

0123456789
9620
9741
7161
0231
62
0272
0892
5603
2183
9843
1094
7445
8935
496
7987
0537
8667
0929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1