• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
504
500N
9041
5608
0966
1TR
5402
2,5TR
82040
77682
15346
35737
06975
87151
51088
5TR
20809
03046
10TR
06224
40TR
94973
ĐB
85320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 15/09/16

009 02 08 04 03 551
1666
220 24 773 75
337 882 88
446 40 46 41 9

Bình Định - 15/09/16

0123456789
2040
5320
9041
7151
5402
7682
03
4973
504
6224
6975
0966
5346
3046
5737
5608
1088
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
643
500N
8071
4943
2104
1TR
3526
2,5TR
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
5TR
47831
44024
10TR
85235
40TR
46201
ĐB
92407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/09/16

007 01 07 04 555 55
1664
224 28 26 771
335 31 31 887 89
443 43 9

Bình Định - 08/09/16

0123456789
8071
6231
7831
6201
643
4943
2104
3664
4024
55
5555
5235
3526
1587
4207
2407
1828
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
844
500N
5465
3606
0807
1TR
7848
2,5TR
75726
72017
94193
23760
70968
93456
37107
5TR
76972
35985
10TR
91146
40TR
37757
ĐB
63465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 01/09/16

007 06 07 557 56
117 665 60 68 65
226 772
3885 82
446 48 44 993

Bình Định - 01/09/16

0123456789
3760
82
6972
4193
844
5465
5985
3465
3606
5726
3456
1146
0807
2017
7107
7757
7848
0968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
556
500N
9685
1081
5788
1TR
7410
2,5TR
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
5TR
87149
57769
10TR
49038
40TR
79582
ĐB
01626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/08/16

001 556 57
110 669 64
226 20 25 21 7
338 30 34 882 85 81 88
449 9

Bình Định - 25/08/16

0123456789
7410
7020
8330
1081
0301
5721
9582
5064
6134
9685
4225
556
1626
57
5788
9038
7149
7769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
41
250N
114
500N
6167
9594
0376
1TR
2073
2,5TR
34152
47753
31398
19225
34030
76552
31835
5TR
21760
70179
10TR
39683
40TR
36087
ĐB
52527

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 18/08/16

0552 53 52
114 660 67
227 25 779 73 76
330 35 887 83
441 998 94

Bình Định - 18/08/16

0123456789
4030
1760
41
4152
6552
2073
7753
9683
114
9594
9225
1835
0376
6167
6087
2527
1398
0179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
50
250N
474
500N
0747
2679
2772
1TR
4848
2,5TR
28675
13912
59474
84748
17942
07711
84960
5TR
53794
40529
10TR
59509
40TR
34243
ĐB
22615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 11/08/16

009 550
115 12 11 660
229 775 74 79 72 74
38
443 48 42 48 47 994

Bình Định - 11/08/16

0123456789
50
4960
7711
2772
3912
7942
4243
474
9474
3794
8675
2615
0747
4848
4748
2679
0529
9509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
14
250N
086
500N
4220
5993
6713
1TR
5448
2,5TR
67187
58160
04048
70103
88374
87129
73552
5TR
60780
44865
10TR
21684
40TR
55257
ĐB
15758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 04/08/16

003 558 57 52
113 14 665 60
229 20 774
3884 80 87 86
448 48 993

Bình Định - 04/08/16

0123456789
4220
8160
0780
3552
5993
6713
0103
14
8374
1684
4865
086
7187
5257
5448
4048
5758
7129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1