• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 29/03/2018
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
96
250N
456
500N
7313
7566
4983
1TR
5545
2,5TR
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
5TR
74702
49590
10TR
46450
40TR
88238
ĐB
60184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/10/16

002 550 57 56
118 13 666
2775
338 30 884 83
445 990 94 97 97 96

Bình Định - 06/10/16

0123456789
2030
9590
6450
4702
7313
4983
4694
0184
5545
3375
96
456
7566
6357
8297
5697
6518
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3544
8689
9025
1TR
7297
2,5TR
65031
45178
04313
36865
92655
40738
46304
5TR
69491
67015
10TR
18058
40TR
89889
ĐB
02085

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 29/09/16

004 558 55
115 13 665
225 778
331 38 885 89 89 82 82
444 991 97

Bình Định - 29/09/16

0123456789
5031
9491
82
682
4313
3544
6304
9025
6865
2655
7015
2085
7297
5178
0738
8058
8689
9889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
237
500N
1175
3526
4115
1TR
9760
2,5TR
98110
85273
61070
47125
04124
97968
38983
5TR
41521
40699
10TR
34939
40TR
06160
ĐB
22271

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 22/09/16

05
110 15 660 68 60
221 25 24 26 771 73 70 75
339 37 883 83
4999

Bình Định - 22/09/16

0123456789
9760
8110
1070
6160
1521
2271
83
5273
8983
4124
1175
4115
7125
3526
237
7968
0699
4939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
504
500N
9041
5608
0966
1TR
5402
2,5TR
82040
77682
15346
35737
06975
87151
51088
5TR
20809
03046
10TR
06224
40TR
94973
ĐB
85320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 15/09/16

009 02 08 04 03 551
1666
220 24 773 75
337 882 88
446 40 46 41 9

Bình Định - 15/09/16

0123456789
2040
5320
9041
7151
5402
7682
03
4973
504
6224
6975
0966
5346
3046
5737
5608
1088
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
643
500N
8071
4943
2104
1TR
3526
2,5TR
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
5TR
47831
44024
10TR
85235
40TR
46201
ĐB
92407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/09/16

007 01 07 04 555 55
1664
224 28 26 771
335 31 31 887 89
443 43 9

Bình Định - 08/09/16

0123456789
8071
6231
7831
6201
643
4943
2104
3664
4024
55
5555
5235
3526
1587
4207
2407
1828
4089
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
844
500N
5465
3606
0807
1TR
7848
2,5TR
75726
72017
94193
23760
70968
93456
37107
5TR
76972
35985
10TR
91146
40TR
37757
ĐB
63465

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 01/09/16

007 06 07 557 56
117 665 60 68 65
226 772
3885 82
446 48 44 993

Bình Định - 01/09/16

0123456789
3760
82
6972
4193
844
5465
5985
3465
3606
5726
3456
1146
0807
2017
7107
7757
7848
0968
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
57
250N
556
500N
9685
1081
5788
1TR
7410
2,5TR
27020
34225
10301
75064
78330
96134
55721
5TR
87149
57769
10TR
49038
40TR
79582
ĐB
01626

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 25/08/16

001 556 57
110 669 64
226 20 25 21 7
338 30 34 882 85 81 88
449 9

Bình Định - 25/08/16

0123456789
7410
7020
8330
1081
0301
5721
9582
5064
6134
9685
4225
556
1626
57
5788
9038
7149
7769

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1