• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định

Xổ số Bình Định mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
97
250N
597
500N
6054
3189
3511
1TR
7726
2,5TR
78785
55076
97438
66145
35118
09938
77545
5TR
20338
52676
10TR
42078
40TR
68649
ĐB
24125

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 20/10/16

0554
118 11 6
225 26 778 76 76
338 38 38 885 89
449 45 45 997 97

Bình Định - 20/10/16

0123456789
3511
6054
8785
6145
7545
4125
7726
5076
2676
97
597
7438
5118
9938
0338
2078
3189
8649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
27
250N
988
500N
8929
1686
1291
1TR
8113
2,5TR
38187
42260
91243
35724
88388
48899
07842
5TR
97981
20342
10TR
83713
40TR
94259
ĐB
63126

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 13/10/16

0559
113 13 660
226 24 29 27 7
3881 87 88 86 88
442 43 42 999 91

Bình Định - 13/10/16

0123456789
2260
1291
7981
7842
0342
8113
1243
3713
5724
1686
3126
27
8187
988
8388
8929
8899
4259
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé: *
100N
96
250N
456
500N
7313
7566
4983
1TR
5545
2,5TR
26357
34694
36518
28297
92030
25697
83375
5TR
74702
49590
10TR
46450
40TR
88238
ĐB
60184

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 06/10/16

002 550 57 56
118 13 666
2775
338 30 884 83
445 990 94 97 97 96

Bình Định - 06/10/16

0123456789
2030
9590
6450
4702
7313
4983
4694
0184
5545
3375
96
456
7566
6357
8297
5697
6518
8238
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
82
250N
682
500N
3544
8689
9025
1TR
7297
2,5TR
65031
45178
04313
36865
92655
40738
46304
5TR
69491
67015
10TR
18058
40TR
89889
ĐB
02085

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 29/09/16

004 558 55
115 13 665
225 778
331 38 885 89 89 82 82
444 991 97

Bình Định - 29/09/16

0123456789
5031
9491
82
682
4313
3544
6304
9025
6865
2655
7015
2085
7297
5178
0738
8058
8689
9889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
83
250N
237
500N
1175
3526
4115
1TR
9760
2,5TR
98110
85273
61070
47125
04124
97968
38983
5TR
41521
40699
10TR
34939
40TR
06160
ĐB
22271

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 22/09/16

05
110 15 660 68 60
221 25 24 26 771 73 70 75
339 37 883 83
4999

Bình Định - 22/09/16

0123456789
9760
8110
1070
6160
1521
2271
83
5273
8983
4124
1175
4115
7125
3526
237
7968
0699
4939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
03
250N
504
500N
9041
5608
0966
1TR
5402
2,5TR
82040
77682
15346
35737
06975
87151
51088
5TR
20809
03046
10TR
06224
40TR
94973
ĐB
85320

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 15/09/16

009 02 08 04 03 551
1666
220 24 773 75
337 882 88
446 40 46 41 9

Bình Định - 15/09/16

0123456789
2040
5320
9041
7151
5402
7682
03
4973
504
6224
6975
0966
5346
3046
5737
5608
1088
0809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
Thứ năm Loại vé:
100N
55
250N
643
500N
8071
4943
2104
1TR
3526
2,5TR
71587
84089
53664
75555
84207
56231
01828
5TR
47831
44024
10TR
85235
40TR
46201
ĐB
92407

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 08/09/16

007 01 07 04 555 55
1664
224 28 26 771
335 31 31 887 89
443 43 9

Bình Định - 08/09/16

0123456789
8071
6231
7831
6201
643
4943
2104
3664
4024
55
5555
5235
3526
1587
4207
2407
1828
4089
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1