• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Đang chờ xổ số Bến Tre lúc 16:12': 25/10/2016. Còn 05:59:47 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K21T5
100N
14
200N
055
400N
4485
5822
4895
1TR
3201
3TR
47047
89453
13222
74792
87332
87623
82636
10TR
41909
49060
20TR
48709
30TR
05801
ĐB
455648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 24/05/16

001 09 09 01 553 55
114 660
222 23 22 7
332 36 885
448 47 992 95

Bến Tre - 24/05/16

0123456789
9060
3201
5801
5822
3222
4792
7332
9453
7623
14
055
4485
4895
2636
7047
5648
1909
8709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K20T5
100N
85
200N
345
400N
6618
5635
0555
1TR
4625
3TR
15717
16848
29160
72260
27008
56490
10212
10TR
16665
98372
20TR
26148
30TR
88313
ĐB
174547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 17/05/16

008 555
113 17 12 18 665 60 60
225 772
335 885
447 48 48 45 990

Bến Tre - 17/05/16

0123456789
9160
2260
6490
0212
8372
8313
85
345
5635
0555
4625
6665
5717
4547
6618
6848
7008
6148
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K19T5
100N
63
200N
556
400N
1223
7238
8726
1TR
0720
3TR
50244
32316
73884
94934
83610
97573
37525
10TR
51012
26807
20TR
63852
30TR
46159
ĐB
873004

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 10/05/16

004 07 559 52 56
112 16 10 663
225 20 23 26 773
334 38 884
444 9

Bến Tre - 10/05/16

0123456789
0720
3610
1012
3852
63
1223
7573
0244
3884
4934
3004
7525
556
8726
2316
6807
7238
6159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K18T5
100N
66
200N
042
400N
7944
7776
2245
1TR
1744
3TR
81961
87361
68367
04712
81161
29840
41300
10TR
62357
64815
20TR
33159
30TR
27851
ĐB
234954

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 03/05/16

000 554 51 59 57
115 12 661 61 67 61 66
2776
38
440 44 44 45 42 9

Bến Tre - 03/05/16

0123456789
9840
1300
1961
7361
1161
7851
042
4712
7944
1744
4954
2245
4815
66
7776
8367
2357
3159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K17T4
100N
67
200N
695
400N
2073
7988
2814
1TR
5241
3TR
10820
73097
37570
08361
75070
37065
42233
10TR
74115
05673
20TR
17122
30TR
66133
ĐB
665673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/04/16

05
115 14 661 65 67
222 20 773 73 70 70 73
333 33 888
441 997 95

Bến Tre - 26/04/16

0123456789
0820
7570
5070
5241
8361
7122
2073
2233
5673
6133
5673
2814
695
7065
4115
67
3097
7988
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K16T4
100N
08
200N
923
400N
4063
2975
7997
1TR
5826
3TR
03023
59278
32167
20410
39085
71464
00504
10TR
51563
13087
20TR
32565
30TR
53533
ĐB
680909

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/04/16

009 04 08 5
110 665 63 67 64 63
223 26 23 778 75
333 887 85
4997

Bến Tre - 19/04/16

0123456789
0410
923
4063
3023
1563
3533
1464
0504
2975
9085
2565
5826
7997
2167
3087
08
9278
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K15T4
100N
12
200N
031
400N
7777
1222
8962
1TR
0808
3TR
31334
11104
73305
52355
43342
13075
54489
10TR
76848
37956
20TR
71013
30TR
70004
ĐB
966516

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/04/16

004 04 05 08 556 55
116 13 12 662
222 775 77
334 31 889
448 42 9

Bến Tre - 12/04/16

0123456789
031
12
1222
8962
3342
1013
1334
1104
0004
3305
2355
3075
7956
6516
7777
0808
6848
4489
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1