• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Đang chờ xổ số Bến Tre lúc 16:12': 25/10/2016. Còn 07:46:47 nữa!
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K28T7
100N
86
200N
035
400N
7386
6792
3304
1TR
3528
3TR
52417
43101
39519
57317
49798
11198
42789
10TR
27307
45183
20TR
47092
30TR
82736
ĐB
543665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/07/16

007 01 04 5
117 19 17 665
228 7
336 35 883 89 86 86
4992 98 98 92

Bến Tre - 12/07/16

0123456789
3101
6792
7092
5183
3304
035
3665
86
7386
2736
2417
7317
7307
3528
9798
1198
9519
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K27T7
100N
47
200N
565
400N
6070
0294
6185
1TR
1657
3TR
11265
40545
51799
44608
29641
68832
32505
10TR
19013
36755
20TR
35480
30TR
98035
ĐB
283027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 05/07/16

008 05 555 57
113 665 65
227 770
335 32 880 85
445 41 47 999 94

Bến Tre - 05/07/16

0123456789
6070
5480
9641
8832
9013
0294
565
6185
1265
0545
2505
6755
8035
47
1657
3027
4608
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K26T6
100N
23
200N
863
400N
3833
5923
8162
1TR
1847
3TR
42262
93030
59453
31154
01743
60811
82089
10TR
95809
85991
20TR
82076
30TR
77442
ĐB
839430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 28/06/16

009 553 54
111 662 62 63
223 23 776
330 30 33 889
442 43 47 991

Bến Tre - 28/06/16

0123456789
3030
9430
0811
5991
8162
2262
7442
23
863
3833
5923
9453
1743
1154
2076
1847
2089
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K25T6
100N
77
200N
914
400N
6828
2622
2186
1TR
6069
3TR
81496
08776
45584
77921
82425
20632
92280
10TR
10249
64422
20TR
81680
30TR
46640
ĐB
085490

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/06/16

05
114 669
222 21 25 28 22 776 77
332 880 84 80 86
440 49 990 96

Bến Tre - 21/06/16

0123456789
2280
1680
6640
5490
7921
2622
0632
4422
914
5584
2425
2186
1496
8776
77
6828
6069
0249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K24T6
100N
53
200N
184
400N
5290
4207
4932
1TR
8580
3TR
05200
45656
18978
19106
16232
54956
00203
10TR
43155
25579
20TR
40835
30TR
88685
ĐB
516475

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 14/06/16

000 06 03 07 555 56 56 53
16
2775 79 78
335 32 32 885 80 84
4990

Bến Tre - 14/06/16

0123456789
5290
8580
5200
4932
6232
53
0203
184
3155
0835
8685
6475
5656
9106
4956
4207
8978
5579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K23T6
100N
19
200N
844
400N
5896
2805
2915
1TR
1095
3TR
39863
68668
30705
80489
01465
31414
07482
10TR
77123
52773
20TR
11463
30TR
06759
ĐB
979983

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 07/06/16

005 05 559
114 15 19 663 63 68 65
223 773
3883 89 82
444 995 96

Bến Tre - 07/06/16

0123456789
7482
9863
7123
2773
1463
9983
844
1414
2805
2915
1095
0705
1465
5896
8668
19
0489
6759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K22T5
100N
81
200N
440
400N
4831
1072
5100
1TR
9627
3TR
59871
87029
65537
03176
55857
21203
63057
10TR
48024
87211
20TR
07647
30TR
41433
ĐB
628858

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 31/05/16

003 00 558 57 57
111 6
224 29 27 771 76 72
333 37 31 881
447 40 9

Bến Tre - 31/05/16

0123456789
440
5100
81
4831
9871
7211
1072
1203
1433
8024
3176
9627
5537
5857
3057
7647
8858
7029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1