• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K36-T9
100N
56
200N
595
400N
1869
2328
0108
1TR
3879
3TR
73606
50973
40295
74433
91626
05173
93148
10TR
22525
30629
20TR
09474
30TR
45938
ĐB
652867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 06/09/16

006 08 556
1667 69
225 29 26 28 774 73 73 79
338 33 8
448 995 95

Bến Tre - 06/09/16

0123456789
0973
4433
5173
9474
595
0295
2525
56
3606
1626
2867
2328
0108
3148
5938
1869
3879
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K35-T8
100N
61
200N
729
400N
7773
7781
1122
1TR
7996
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
10TR
01637
04613
20TR
57219
30TR
26948
ĐB
487298

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/08/16

000 02 00 5
119 13 661
222 22 29 771 73
337 881 81
448 43 998 96

Bến Tre - 30/08/16

0123456789
8700
3700
61
7781
8481
5171
1122
5222
4402
7773
6743
4613
7996
1637
6948
7298
729
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K34-T8
100N
69
200N
170
400N
3974
5234
0660
1TR
3200
3TR
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
10TR
56768
89659
20TR
71699
30TR
29742
ĐB
480386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/08/16

000 00 559
1668 60 69
225 23 776 74 70
332 34 886
442 48 999 93

Bến Tre - 23/08/16

0123456789
170
0660
3200
7500
5332
9742
5693
8123
3974
5234
9125
4676
0386
9948
6768
69
9659
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K33-T8
100N
89
200N
310
400N
4873
7849
7724
1TR
9540
3TR
03500
14495
64745
33061
05065
15806
81064
10TR
60421
04506
20TR
83363
30TR
90072
ĐB
144831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 16/08/16

006 00 06 5
110 663 61 65 64
221 24 772 73
331 889
445 40 49 995

Bến Tre - 16/08/16

0123456789
310
9540
3500
3061
0421
4831
0072
4873
3363
7724
1064
4495
4745
5065
5806
4506
89
7849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K32-T8
100N
55
200N
439
400N
1573
0498
5973
1TR
4855
3TR
63295
27523
27236
44475
94567
15905
38146
10TR
46884
20660
20TR
06109
30TR
49995
ĐB
299134

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 09/08/16

009 05 555 55
1660 67
223 775 73 73
334 36 39 884
446 995 95 98

Bến Tre - 09/08/16

0123456789
0660
1573
5973
7523
6884
9134
55
4855
3295
4475
5905
9995
7236
8146
4567
0498
439
6109
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K31-T8
100N
06
200N
271
400N
8125
4772
7904
1TR
9679
3TR
97095
87567
74996
20347
47950
99698
08122
10TR
19016
53203
20TR
91340
30TR
37438
ĐB
271745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 02/08/16

003 04 06 550
116 667
222 25 779 72 71
338 8
445 40 47 995 96 98

Bến Tre - 02/08/16

0123456789
7950
1340
271
4772
8122
3203
7904
8125
7095
1745
06
4996
9016
7567
0347
9698
7438
9679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K30-T7
100N
32
200N
392
400N
2154
7108
1963
1TR
9565
3TR
15014
48128
62578
95815
10711
77599
36025
10TR
18596
71778
20TR
80498
30TR
91814
ĐB
692677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/07/16

008 554
114 14 15 11 665 63
228 25 777 78 78
332 8
4998 96 99 92

Bến Tre - 26/07/16

0123456789
0711
32
392
1963
2154
5014
1814
9565
5815
6025
8596
2677
7108
8128
2578
1778
0498
7599
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1