• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 28/03/2017
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K40-T10
100N
75
200N
306
400N
2991
8756
5348
1TR
6739
3TR
78624
61259
84010
62794
35309
00781
42447
10TR
66019
48714
20TR
53617
30TR
73968
ĐB
653801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 04/10/16

001 09 06 559 56
117 19 14 10 668
224 775
339 881
447 48 994 91

Bến Tre - 04/10/16

0123456789
4010
2991
0781
3801
8624
2794
8714
75
306
8756
2447
3617
5348
3968
6739
1259
5309
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K39T9
100N
19
200N
947
400N
7228
3478
7569
1TR
1063
3TR
04000
01649
16607
41007
71463
44671
41848
10TR
04718
47437
20TR
96169
30TR
37293
ĐB
107640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/09/16

000 07 07 5
118 19 669 63 63 69
228 771 78
337 8
440 49 48 47 993

Bến Tre - 27/09/16

0123456789
4000
7640
4671
1063
1463
7293
947
6607
1007
7437
7228
3478
1848
4718
19
7569
1649
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K38-T9
100N
99
200N
500
400N
1130
3097
2010
1TR
4109
3TR
25277
02286
72067
53767
28216
02749
13700
10TR
02926
84378
20TR
72069
30TR
93375
ĐB
860083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/09/16

000 09 00 5
116 10 669 67 67
226 775 78 77
330 883 86
449 997 99

Bến Tre - 20/09/16

0123456789
500
1130
2010
3700
0083
3375
2286
8216
2926
3097
5277
2067
3767
4378
99
4109
2749
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K37-T9
100N
92
200N
765
400N
7279
7360
6220
1TR
3210
3TR
46743
53161
95979
25022
05600
50793
50942
10TR
88313
10842
20TR
59677
30TR
21806
ĐB
554500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 13/09/16

000 06 00 5
113 10 661 60 65
222 20 777 79 79
38
442 43 42 993 92

Bến Tre - 13/09/16

0123456789
7360
6220
3210
5600
4500
3161
92
5022
0942
0842
6743
0793
8313
765
1806
9677
7279
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K36-T9
100N
56
200N
595
400N
1869
2328
0108
1TR
3879
3TR
73606
50973
40295
74433
91626
05173
93148
10TR
22525
30629
20TR
09474
30TR
45938
ĐB
652867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 06/09/16

006 08 556
1667 69
225 29 26 28 774 73 73 79
338 33 8
448 995 95

Bến Tre - 06/09/16

0123456789
0973
4433
5173
9474
595
0295
2525
56
3606
1626
2867
2328
0108
3148
5938
1869
3879
0629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K35-T8
100N
61
200N
729
400N
7773
7781
1122
1TR
7996
3TR
08700
15222
74402
48481
55171
43700
86743
10TR
01637
04613
20TR
57219
30TR
26948
ĐB
487298

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 30/08/16

000 02 00 5
119 13 661
222 22 29 771 73
337 881 81
448 43 998 96

Bến Tre - 30/08/16

0123456789
8700
3700
61
7781
8481
5171
1122
5222
4402
7773
6743
4613
7996
1637
6948
7298
729
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K34-T8
100N
69
200N
170
400N
3974
5234
0660
1TR
3200
3TR
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
10TR
56768
89659
20TR
71699
30TR
29742
ĐB
480386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/08/16

000 00 559
1668 60 69
225 23 776 74 70
332 34 886
442 48 999 93

Bến Tre - 23/08/16

0123456789
170
0660
3200
7500
5332
9742
5693
8123
3974
5234
9125
4676
0386
9948
6768
69
9659
1699

© ketquaxoso

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1