• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K31-T8
100N
06
200N
271
400N
8125
4772
7904
1TR
9679
3TR
97095
87567
74996
20347
47950
99698
08122
10TR
19016
53203
20TR
91340
30TR
37438
ĐB
271745

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 02/08/16

003 04 06 550
116 667
222 25 779 72 71
338 8
445 40 47 995 96 98

Bến Tre - 02/08/16

0123456789
7950
1340
271
4772
8122
3203
7904
8125
7095
1745
06
4996
9016
7567
0347
9698
7438
9679
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K30-T7
100N
32
200N
392
400N
2154
7108
1963
1TR
9565
3TR
15014
48128
62578
95815
10711
77599
36025
10TR
18596
71778
20TR
80498
30TR
91814
ĐB
692677

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/07/16

008 554
114 14 15 11 665 63
228 25 777 78 78
332 8
4998 96 99 92

Bến Tre - 26/07/16

0123456789
0711
32
392
1963
2154
5014
1814
9565
5815
6025
8596
2677
7108
8128
2578
1778
0498
7599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K29T7
100N
93
200N
828
400N
9367
9108
2632
1TR
4274
3TR
73014
18441
25315
46516
52084
21320
10738
10TR
49162
06527
20TR
95979
30TR
78587
ĐB
349742

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 19/07/16

008 5
114 15 16 662 67
227 20 28 779 74
338 32 887 84
442 41 993

Bến Tre - 19/07/16

0123456789
1320
8441
2632
9162
9742
93
4274
3014
2084
5315
6516
9367
6527
8587
828
9108
0738
5979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K28T7
100N
86
200N
035
400N
7386
6792
3304
1TR
3528
3TR
52417
43101
39519
57317
49798
11198
42789
10TR
27307
45183
20TR
47092
30TR
82736
ĐB
543665

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 12/07/16

007 01 04 5
117 19 17 665
228 7
336 35 883 89 86 86
4992 98 98 92

Bến Tre - 12/07/16

0123456789
3101
6792
7092
5183
3304
035
3665
86
7386
2736
2417
7317
7307
3528
9798
1198
9519
2789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K27T7
100N
47
200N
565
400N
6070
0294
6185
1TR
1657
3TR
11265
40545
51799
44608
29641
68832
32505
10TR
19013
36755
20TR
35480
30TR
98035
ĐB
283027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 05/07/16

008 05 555 57
113 665 65
227 770
335 32 880 85
445 41 47 999 94

Bến Tre - 05/07/16

0123456789
6070
5480
9641
8832
9013
0294
565
6185
1265
0545
2505
6755
8035
47
1657
3027
4608
1799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K26T6
100N
23
200N
863
400N
3833
5923
8162
1TR
1847
3TR
42262
93030
59453
31154
01743
60811
82089
10TR
95809
85991
20TR
82076
30TR
77442
ĐB
839430

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 28/06/16

009 553 54
111 662 62 63
223 23 776
330 30 33 889
442 43 47 991

Bến Tre - 28/06/16

0123456789
3030
9430
0811
5991
8162
2262
7442
23
863
3833
5923
9453
1743
1154
2076
1847
2089
5809
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K25T6
100N
77
200N
914
400N
6828
2622
2186
1TR
6069
3TR
81496
08776
45584
77921
82425
20632
92280
10TR
10249
64422
20TR
81680
30TR
46640
ĐB
085490

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/06/16

05
114 669
222 21 25 28 22 776 77
332 880 84 80 86
440 49 990 96

Bến Tre - 21/06/16

0123456789
2280
1680
6640
5490
7921
2622
0632
4422
914
5584
2425
2186
1496
8776
77
6828
6069
0249
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1