• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre

Xổ số Bến Tre mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K43-T10
100N
98
200N
364
400N
5324
1803
4060
1TR
7487
3TR
75971
99183
36293
98645
00923
91220
74284
10TR
56836
42486
20TR
83803
30TR
30071
ĐB
185037

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 25/10/16

003 03 5
1660 64
223 20 24 771 71
337 36 886 83 84 87
445 993 98

Bến Tre - 25/10/16

0123456789
4060
1220
5971
0071
1803
9183
6293
0923
3803
364
5324
4284
8645
6836
2486
7487
5037
98
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K42-T10
100N
86
200N
173
400N
7893
4110
0836
1TR
1268
3TR
61861
72980
08165
32771
57466
92748
66173
10TR
02285
62807
20TR
56801
30TR
96151
ĐB
463019

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 18/10/16

001 07 551
119 10 661 65 66 68
2771 73 73
336 885 80 86
448 993

Bến Tre - 18/10/16

0123456789
4110
2980
1861
2771
6801
6151
173
7893
6173
8165
2285
86
0836
7466
2807
1268
2748
3019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K41-T10
100N
16
200N
277
400N
4787
4325
0919
1TR
4145
3TR
06224
89469
65200
09729
03138
49035
15749
10TR
03317
66444
20TR
81096
30TR
70303
ĐB
945499

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 11/10/16

003 00 5
117 19 16 669
224 29 25 777
338 35 887
444 49 45 999 96

Bến Tre - 11/10/16

0123456789
5200
0303
6224
6444
4325
4145
9035
16
1096
277
4787
3317
3138
0919
9469
9729
5749
5499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K40-T10
100N
75
200N
306
400N
2991
8756
5348
1TR
6739
3TR
78624
61259
84010
62794
35309
00781
42447
10TR
66019
48714
20TR
53617
30TR
73968
ĐB
653801

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 04/10/16

001 09 06 559 56
117 19 14 10 668
224 775
339 881
447 48 994 91

Bến Tre - 04/10/16

0123456789
4010
2991
0781
3801
8624
2794
8714
75
306
8756
2447
3617
5348
3968
6739
1259
5309
6019
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K39T9
100N
19
200N
947
400N
7228
3478
7569
1TR
1063
3TR
04000
01649
16607
41007
71463
44671
41848
10TR
04718
47437
20TR
96169
30TR
37293
ĐB
107640

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 27/09/16

000 07 07 5
118 19 669 63 63 69
228 771 78
337 8
440 49 48 47 993

Bến Tre - 27/09/16

0123456789
4000
7640
4671
1063
1463
7293
947
6607
1007
7437
7228
3478
1848
4718
19
7569
1649
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K38-T9
100N
99
200N
500
400N
1130
3097
2010
1TR
4109
3TR
25277
02286
72067
53767
28216
02749
13700
10TR
02926
84378
20TR
72069
30TR
93375
ĐB
860083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/09/16

000 09 00 5
116 10 669 67 67
226 775 78 77
330 883 86
449 997 99

Bến Tre - 20/09/16

0123456789
500
1130
2010
3700
0083
3375
2286
8216
2926
3097
5277
2067
3767
4378
99
4109
2749
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K37-T9
100N
92
200N
765
400N
7279
7360
6220
1TR
3210
3TR
46743
53161
95979
25022
05600
50793
50942
10TR
88313
10842
20TR
59677
30TR
21806
ĐB
554500

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 13/09/16

000 06 00 5
113 10 661 60 65
222 20 777 79 79
38
442 43 42 993 92

Bến Tre - 13/09/16

0123456789
7360
6220
3210
5600
4500
3161
92
5022
0942
0842
6743
0793
8313
765
1806
9677
7279
5979
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1