• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh

Xổ số Bắc Ninh mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 26/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 13LA1LA15LA
42683
G.Nhất
68439
G.Nhì
83246
88570
G.Ba
60559
38705
39649
37783
03475
13140
G.Tư
8139
2053
8558
1604
G.Năm
5820
8494
1865
2753
6846
6891
G.Sáu
490
597
581
G.Bảy
05
59
49
44

Bắc Ninh - 19/10/16

0123456789
8570
3140
5820
490
6891
581
7783
2053
2753
2683
1604
8494
44
8705
3475
1865
05
3246
6846
597
8558
8439
0559
9649
8139
59
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 2KT15KT11KT
01367
G.Nhất
24449
G.Nhì
01761
60450
G.Ba
81661
27134
38847
26755
76198
76773
G.Tư
8610
1045
7176
2259
G.Năm
2360
9992
4059
4335
7684
0638
G.Sáu
050
835
387
G.Bảy
26
16
44
52

Bắc Ninh - 12/10/16

0123456789
0450
8610
2360
050
1761
1661
9992
52
6773
7134
7684
44
6755
1045
4335
835
7176
26
16
8847
387
1367
6198
0638
4449
2259
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 8KM1KM5KM
19938
G.Nhất
36767
G.Nhì
60507
26044
G.Ba
60796
97569
84946
27235
47263
88916
G.Tư
5233
6768
9543
1283
G.Năm
6421
5452
0305
4175
1815
2140
G.Sáu
870
386
433
G.Bảy
22
74
98
35

Bắc Ninh - 05/10/16

0123456789
2140
870
6421
5452
22
7263
5233
9543
1283
433
6044
74
7235
0305
4175
1815
35
0796
4946
8916
386
6767
0507
6768
98
9938
7569
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 6KE 5KE 4KE
10665
G.Nhất
41471
G.Nhì
04130
08606
G.Ba
84585
58485
64115
82314
07144
21496
G.Tư
7904
1968
1104
3066
G.Năm
6821
1624
0371
2181
5692
3198
G.Sáu
044
177
904
G.Bảy
19
49
59
80

Bắc Ninh - 28/09/16

0123456789
4130
80
1471
6821
0371
2181
5692
2314
7144
7904
1104
1624
044
904
4585
8485
4115
0665
8606
1496
3066
177
1968
3198
19
49
59
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 11JX 14JX 5JX
76294
G.Nhất
61492
G.Nhì
97544
25380
G.Ba
07118
51551
85270
49184
05579
90033
G.Tư
2070
6907
4056
6609
G.Năm
6611
9432
8960
7522
0336
5899
G.Sáu
261
403
024
G.Bảy
84
85
67
46

Bắc Ninh - 21/09/16

0123456789
5380
5270
2070
8960
1551
6611
261
1492
9432
7522
0033
403
7544
9184
024
84
6294
85
4056
0336
46
6907
67
7118
5579
6609
5899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 4JQ8JQ14JQ
96332
G.Nhất
16625
G.Nhì
81545
60218
G.Ba
46663
33105
31113
83853
21282
35586
G.Tư
4700
0792
1996
0064
G.Năm
3559
3575
5439
9042
9854
5971
G.Sáu
358
501
615
G.Bảy
44
00
23
34

Bắc Ninh - 14/09/16

0123456789
4700
00
5971
501
1282
0792
9042
6332
6663
1113
3853
23
0064
9854
44
34
6625
1545
3105
3575
615
5586
1996
0218
358
3559
5439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh
www.lotoxoso.com
Thứ tưBắc Ninh
ĐB 2JH14JH13JH
19416
G.Nhất
85223
G.Nhì
06406
35483
G.Ba
45809
79970
14142
09227
97412
43403
G.Tư
7712
3796
2095
1104
G.Năm
3585
2342
1820
5328
9657
2895
G.Sáu
098
821
172
G.Bảy
76
18
73
40

Bắc Ninh - 07/09/16

0123456789
9970
1820
40
821
4142
7412
7712
2342
172
5223
5483
3403
73
1104
2095
3585
2895
6406
3796
76
9416
9227
9657
5328
098
18
5809
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1