• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K4
100N
55
200N
181
400N
6260
4999
9206
1TR
3570
3TR
28349
83518
49703
56783
63923
01895
06483
10TR
26081
88939
20TR
52690
30TR
30290
ĐB
355076

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 27/09/16

003 06 555
118 660
223 776 70
339 881 83 83 81
449 990 90 95 99

Bạc Liêu - 27/09/16

0123456789
6260
3570
2690
0290
181
6081
9703
6783
3923
6483
55
1895
9206
5076
3518
4999
8349
8939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K3
100N
61
200N
509
400N
1294
7421
9472
1TR
4737
3TR
37764
43810
35052
39215
83279
27065
73554
10TR
67387
49735
20TR
25296
30TR
57202
ĐB
598185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 20/09/16

002 09 552 54
110 15 664 65 61
221 779 72
335 37 885 87
4996 94

Bạc Liêu - 20/09/16

0123456789
3810
61
7421
9472
5052
7202
1294
7764
3554
9215
7065
9735
8185
5296
4737
7387
509
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K2
100N
50
200N
663
400N
2415
2393
0511
1TR
8123
3TR
65751
63948
97688
73236
51874
68587
56023
10TR
51455
95441
20TR
03381
30TR
79776
ĐB
072254

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 13/09/16

0554 55 51 50
115 11 663
223 23 776 74
336 881 88 87
441 48 993

Bạc Liêu - 13/09/16

0123456789
50
0511
5751
5441
3381
663
2393
8123
6023
1874
2254
2415
1455
3236
9776
8587
3948
7688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K1
100N
55
200N
705
400N
4294
9178
1836
1TR
5257
3TR
81107
85143
72613
31246
36631
50890
06008
10TR
58618
94984
20TR
10815
30TR
91039
ĐB
638438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 06/09/16

007 08 05 557 55
115 18 13 6
2778
338 39 31 36 884
443 46 990 94

Bạc Liêu - 06/09/16

0123456789
0890
6631
5143
2613
4294
4984
55
705
0815
1836
1246
5257
1107
9178
6008
8618
8438
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K5
100N
56
200N
228
400N
6673
1837
5839
1TR
2307
3TR
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
18432
71095
20TR
42965
30TR
76825
ĐB
597123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/08/16

007 557 56
119 665 63
223 25 28 773 74 73
332 37 39 8
448 995 91

Bạc Liêu - 30/08/16

0123456789
9991
8432
6673
9473
9563
7123
0674
1095
2965
6825
56
1837
2307
3557
228
8848
5839
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K4
100N
07
200N
284
400N
0873
8762
8319
1TR
3581
3TR
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
25877
97461
20TR
25213
30TR
68647
ĐB
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/08/16

008 07 5
113 12 19 661 62
2777 78 73
339 32 886 81 84
447 47 48 9

Bạc Liêu - 23/08/16

0123456789
3581
7461
8762
9332
0912
0873
5213
284
7686
07
7747
5877
8647
9108
6748
0178
8319
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K3
100N
22
200N
157
400N
3475
7131
2174
1TR
0565
3TR
02392
11807
97436
54972
73669
21752
06712
10TR
75151
62774
20TR
44353
30TR
59416
ĐB
986269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 16/08/16

007 553 51 52 57
116 12 669 69 65
222 774 72 75 74
336 31 8
4992

Bạc Liêu - 16/08/16

0123456789
7131
5151
22
2392
4972
1752
6712
4353
2174
2774
3475
0565
7436
9416
157
1807
3669
6269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1