• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K4
100N
52
200N
325
400N
2251
1461
7473
1TR
7262
3TR
51052
31735
18124
46650
74941
06464
13429
10TR
80768
10014
20TR
07682
30TR
28404
ĐB
463401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/05/16

001 04 552 50 51 52
114 668 64 62 61
224 29 25 773
335 882
441 9

Bạc Liêu - 24/05/16

0123456789
6650
2251
1461
4941
3401
52
7262
1052
7682
7473
8124
6464
0014
8404
325
1735
0768
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K3
100N
53
200N
944
400N
0412
8234
2064
1TR
9511
3TR
85818
08176
86244
34547
39399
33982
01114
10TR
95477
46653
20TR
46270
30TR
32939
ĐB
668310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 17/05/16

0553 53
110 18 14 11 12 664
2770 77 76
339 34 882
444 47 44 999

Bạc Liêu - 17/05/16

0123456789
6270
8310
9511
0412
3982
53
6653
944
8234
2064
6244
1114
8176
4547
5477
5818
9399
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K2
100N
38
200N
189
400N
0503
4711
0619
1TR
9445
3TR
52483
72612
52155
87375
26081
37418
91067
10TR
01907
06614
20TR
64386
30TR
78034
ĐB
009476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 10/05/16

007 03 555
114 12 18 11 19 667
2776 75
334 38 886 83 81 89
445 9

Bạc Liêu - 10/05/16

0123456789
4711
6081
2612
0503
2483
6614
8034
9445
2155
7375
4386
9476
1067
1907
38
7418
189
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K1
100N
04
200N
802
400N
4269
6614
9833
1TR
0420
3TR
76195
27817
21260
22285
70825
33063
62866
10TR
12665
41419
20TR
93775
30TR
72252
ĐB
948970

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 03/05/16

002 04 552
119 17 14 665 60 63 66 69
225 20 770 75
333 885
4995

Bạc Liêu - 03/05/16

0123456789
0420
1260
8970
802
2252
9833
3063
04
6614
6195
2285
0825
2665
3775
2866
7817
4269
1419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K4
100N
23
200N
942
400N
2157
4516
1867
1TR
6677
3TR
10264
02234
41364
59972
21541
58817
22579
10TR
30415
04821
20TR
21748
30TR
11090
ĐB
606713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/04/16

0557
113 15 17 16 664 64 67
221 23 772 79 77
334 8
448 41 42 990

Bạc Liêu - 26/04/16

0123456789
1090
1541
4821
942
9972
23
6713
0264
2234
1364
0415
4516
2157
1867
6677
8817
1748
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K3
100N
35
200N
217
400N
5510
3004
5753
1TR
7717
3TR
46209
01213
25569
45369
65851
46887
69001
10TR
33184
81654
20TR
32842
30TR
35559
ĐB
284961

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/04/16

009 01 04 559 54 51 53
113 17 10 17 661 69 69
27
335 884 87
442 9

Bạc Liêu - 19/04/16

0123456789
5510
5851
9001
4961
2842
5753
1213
3004
3184
1654
35
217
7717
6887
6209
5569
5369
5559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K2
100N
65
200N
111
400N
3386
5071
7604
1TR
8826
3TR
80917
35428
77474
17426
67629
19863
35446
10TR
71178
54255
20TR
76335
30TR
01461
ĐB
325190

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/04/16

004 555
117 11 661 63 65
228 26 29 26 778 74 71
335 886
446 990

Bạc Liêu - 12/04/16

0123456789
5190
111
5071
1461
9863
7604
7474
65
4255
6335
3386
8826
7426
5446
0917
5428
1178
7629
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1