• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K4
100N
07
200N
284
400N
0873
8762
8319
1TR
3581
3TR
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
25877
97461
20TR
25213
30TR
68647
ĐB
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/08/16

008 07 5
113 12 19 661 62
2777 78 73
339 32 886 81 84
447 47 48 9

Bạc Liêu - 23/08/16

0123456789
3581
7461
8762
9332
0912
0873
5213
284
7686
07
7747
5877
8647
9108
6748
0178
8319
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K3
100N
22
200N
157
400N
3475
7131
2174
1TR
0565
3TR
02392
11807
97436
54972
73669
21752
06712
10TR
75151
62774
20TR
44353
30TR
59416
ĐB
986269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 16/08/16

007 553 51 52 57
116 12 669 69 65
222 774 72 75 74
336 31 8
4992

Bạc Liêu - 16/08/16

0123456789
7131
5151
22
2392
4972
1752
6712
4353
2174
2774
3475
0565
7436
9416
157
1807
3669
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K2
100N
41
200N
425
400N
3258
0018
1946
1TR
0026
3TR
81591
62632
88422
51090
65041
63574
91190
10TR
00009
89397
20TR
21544
30TR
62715
ĐB
902370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 09/08/16

009 558
115 18 6
222 26 25 770 74
332 8
444 41 46 41 997 91 90 90

Bạc Liêu - 09/08/16

0123456789
1090
1190
2370
41
1591
5041
2632
8422
3574
1544
425
2715
1946
0026
9397
3258
0018
0009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K1
100N
26
200N
917
400N
0867
6644
4199
1TR
4033
3TR
36210
30150
68776
63492
61425
77575
92936
10TR
27430
31578
20TR
68183
30TR
95181
ĐB
941164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/08/16

0550
110 17 664 67
225 26 778 76 75
330 36 33 881 83
444 992 99

Bạc Liêu - 02/08/16

0123456789
6210
0150
7430
5181
3492
4033
8183
6644
1164
1425
7575
26
8776
2936
917
0867
1578
4199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K4
100N
21
200N
629
400N
1777
3265
2241
1TR
8118
3TR
61267
35378
68459
92879
93416
09211
38799
10TR
82541
72921
20TR
40110
30TR
56069
ĐB
980416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/07/16

0559
116 10 16 11 18 669 67 65
221 29 21 778 79 77
38
441 41 999

Bạc Liêu - 26/07/16

0123456789
0110
21
2241
9211
2541
2921
3265
3416
0416
1777
1267
8118
5378
629
8459
2879
8799
6069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K3
100N
74
200N
518
400N
7903
1812
7344
1TR
5631
3TR
25786
59612
24769
51020
33552
55889
33450
10TR
18255
43016
20TR
34152
30TR
90561
ĐB
266502

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 19/07/16

002 03 552 55 52 50
116 12 12 18 661 69
220 774
331 886 89
444 9

Bạc Liêu - 19/07/16

0123456789
1020
3450
5631
0561
1812
9612
3552
4152
6502
7903
74
7344
8255
5786
3016
518
4769
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K2
100N
14
200N
118
400N
3052
1731
1212
1TR
4245
3TR
13914
85039
26941
62267
32482
26254
54006
10TR
23482
51836
20TR
33944
30TR
40643
ĐB
501536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/07/16

006 554 52
114 12 18 14 667
27
336 36 39 31 882 82
443 44 41 45 9

Bạc Liêu - 12/07/16

0123456789
1731
6941
3052
1212
2482
3482
0643
14
3914
6254
3944
4245
4006
1836
1536
2267
118
5039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1