• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 01/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K3
100N
57
200N
518
400N
6685
5091
5156
1TR
2883
3TR
16418
58045
33772
22323
02718
04691
25978
10TR
08841
84899
20TR
45414
30TR
22054
ĐB
339733

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/06/16

0554 56 57
114 18 18 18 6
223 772 78
333 883 85
441 45 999 91 91

Bạc Liêu - 21/06/16

0123456789
5091
4691
8841
3772
2883
2323
9733
5414
2054
6685
8045
5156
57
518
6418
2718
5978
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K2
100N
63
200N
688
400N
6577
7756
6445
1TR
9277
3TR
10575
28915
68016
24426
05189
33252
58932
10TR
19815
16347
20TR
57297
30TR
82682
ĐB
358831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/06/16

0552 56
115 15 16 663
226 775 77 77
331 32 882 89 88
447 45 997

Bạc Liêu - 14/06/16

0123456789
8831
3252
8932
2682
63
6445
0575
8915
9815
7756
8016
4426
6577
9277
6347
7297
688
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K1
100N
65
200N
222
400N
0354
6634
1423
1TR
8078
3TR
95849
48350
65603
07411
35633
12126
65338
10TR
39993
81582
20TR
41124
30TR
85208
ĐB
766885

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/06/16

008 03 550 54
111 665
224 26 23 22 778
333 38 34 885 82
449 993

Bạc Liêu - 07/06/16

0123456789
8350
7411
222
1582
1423
5603
5633
9993
0354
6634
1124
65
6885
2126
8078
5338
5208
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K5
100N
83
200N
304
400N
2422
6515
5998
1TR
0683
3TR
39224
24183
88702
59531
31910
11481
91182
10TR
91601
01455
20TR
99597
30TR
94736
ĐB
745549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 31/05/16

001 02 04 555
110 15 6
224 22 7
336 31 883 81 82 83 83
449 997 98

Bạc Liêu - 31/05/16

0123456789
1910
9531
1481
1601
2422
8702
1182
83
0683
4183
304
9224
6515
1455
4736
9597
5998
5549
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K4
100N
52
200N
325
400N
2251
1461
7473
1TR
7262
3TR
51052
31735
18124
46650
74941
06464
13429
10TR
80768
10014
20TR
07682
30TR
28404
ĐB
463401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/05/16

001 04 552 50 51 52
114 668 64 62 61
224 29 25 773
335 882
441 9

Bạc Liêu - 24/05/16

0123456789
6650
2251
1461
4941
3401
52
7262
1052
7682
7473
8124
6464
0014
8404
325
1735
0768
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K3
100N
53
200N
944
400N
0412
8234
2064
1TR
9511
3TR
85818
08176
86244
34547
39399
33982
01114
10TR
95477
46653
20TR
46270
30TR
32939
ĐB
668310

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 17/05/16

0553 53
110 18 14 11 12 664
2770 77 76
339 34 882
444 47 44 999

Bạc Liêu - 17/05/16

0123456789
6270
8310
9511
0412
3982
53
6653
944
8234
2064
6244
1114
8176
4547
5477
5818
9399
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K2
100N
38
200N
189
400N
0503
4711
0619
1TR
9445
3TR
52483
72612
52155
87375
26081
37418
91067
10TR
01907
06614
20TR
64386
30TR
78034
ĐB
009476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 10/05/16

007 03 555
114 12 18 11 19 667
2776 75
334 38 886 83 81 89
445 9

Bạc Liêu - 10/05/16

0123456789
4711
6081
2612
0503
2483
6614
8034
9445
2155
7375
4386
9476
1067
1907
38
7418
189
0619
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1