• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K2
100N
14
200N
118
400N
3052
1731
1212
1TR
4245
3TR
13914
85039
26941
62267
32482
26254
54006
10TR
23482
51836
20TR
33944
30TR
40643
ĐB
501536

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 12/07/16

006 554 52
114 12 18 14 667
27
336 36 39 31 882 82
443 44 41 45 9

Bạc Liêu - 12/07/16

0123456789
1731
6941
3052
1212
2482
3482
0643
14
3914
6254
3944
4245
4006
1836
1536
2267
118
5039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K1
100N
78
200N
950
400N
1797
8515
0012
1TR
1021
3TR
27681
86647
73236
63829
53627
89395
63950
10TR
82125
89827
20TR
27603
30TR
45011
ĐB
677464

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 05/07/16

003 550 50
111 15 12 664
225 27 29 27 21 778
336 881
447 995 97

Bạc Liêu - 05/07/16

0123456789
950
3950
1021
7681
5011
0012
7603
7464
8515
9395
2125
3236
1797
6647
3627
9827
78
3829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K4
100N
71
200N
995
400N
4936
0348
8263
1TR
6970
3TR
10977
31882
07095
67504
50146
93944
29421
10TR
50255
48111
20TR
67763
30TR
99178
ĐB
178750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 28/06/16

004 550 55
111 663 63
221 778 77 70 71
336 882
446 44 48 995 95

Bạc Liêu - 28/06/16

0123456789
6970
8750
71
9421
8111
1882
8263
7763
7504
3944
995
7095
0255
4936
0146
0977
0348
9178
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K3
100N
57
200N
518
400N
6685
5091
5156
1TR
2883
3TR
16418
58045
33772
22323
02718
04691
25978
10TR
08841
84899
20TR
45414
30TR
22054
ĐB
339733

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 21/06/16

0554 56 57
114 18 18 18 6
223 772 78
333 883 85
441 45 999 91 91

Bạc Liêu - 21/06/16

0123456789
5091
4691
8841
3772
2883
2323
9733
5414
2054
6685
8045
5156
57
518
6418
2718
5978
4899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K2
100N
63
200N
688
400N
6577
7756
6445
1TR
9277
3TR
10575
28915
68016
24426
05189
33252
58932
10TR
19815
16347
20TR
57297
30TR
82682
ĐB
358831

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 14/06/16

0552 56
115 15 16 663
226 775 77 77
331 32 882 89 88
447 45 997

Bạc Liêu - 14/06/16

0123456789
8831
3252
8932
2682
63
6445
0575
8915
9815
7756
8016
4426
6577
9277
6347
7297
688
5189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T06K1
100N
65
200N
222
400N
0354
6634
1423
1TR
8078
3TR
95849
48350
65603
07411
35633
12126
65338
10TR
39993
81582
20TR
41124
30TR
85208
ĐB
766885

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 07/06/16

008 03 550 54
111 665
224 26 23 22 778
333 38 34 885 82
449 993

Bạc Liêu - 07/06/16

0123456789
8350
7411
222
1582
1423
5603
5633
9993
0354
6634
1124
65
6885
2126
8078
5338
5208
5849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K5
100N
83
200N
304
400N
2422
6515
5998
1TR
0683
3TR
39224
24183
88702
59531
31910
11481
91182
10TR
91601
01455
20TR
99597
30TR
94736
ĐB
745549

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 31/05/16

001 02 04 555
110 15 6
224 22 7
336 31 883 81 82 83 83
449 997 98

Bạc Liêu - 31/05/16

0123456789
1910
9531
1481
1601
2422
8702
1182
83
0683
4183
304
9224
6515
1455
4736
9597
5998
5549
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1