• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu

Xổ số Bạc Liêu mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 25/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K1
100N
55
200N
705
400N
4294
9178
1836
1TR
5257
3TR
81107
85143
72613
31246
36631
50890
06008
10TR
58618
94984
20TR
10815
30TR
91039
ĐB
638438

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 06/09/16

007 08 05 557 55
115 18 13 6
2778
338 39 31 36 884
443 46 990 94

Bạc Liêu - 06/09/16

0123456789
0890
6631
5143
2613
4294
4984
55
705
0815
1836
1246
5257
1107
9178
6008
8618
8438
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K5
100N
56
200N
228
400N
6673
1837
5839
1TR
2307
3TR
39473
98848
73557
89563
20674
79991
53519
10TR
18432
71095
20TR
42965
30TR
76825
ĐB
597123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 30/08/16

007 557 56
119 665 63
223 25 28 773 74 73
332 37 39 8
448 995 91

Bạc Liêu - 30/08/16

0123456789
9991
8432
6673
9473
9563
7123
0674
1095
2965
6825
56
1837
2307
3557
228
8848
5839
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K4
100N
07
200N
284
400N
0873
8762
8319
1TR
3581
3TR
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
25877
97461
20TR
25213
30TR
68647
ĐB
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/08/16

008 07 5
113 12 19 661 62
2777 78 73
339 32 886 81 84
447 47 48 9

Bạc Liêu - 23/08/16

0123456789
3581
7461
8762
9332
0912
0873
5213
284
7686
07
7747
5877
8647
9108
6748
0178
8319
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K3
100N
22
200N
157
400N
3475
7131
2174
1TR
0565
3TR
02392
11807
97436
54972
73669
21752
06712
10TR
75151
62774
20TR
44353
30TR
59416
ĐB
986269

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 16/08/16

007 553 51 52 57
116 12 669 69 65
222 774 72 75 74
336 31 8
4992

Bạc Liêu - 16/08/16

0123456789
7131
5151
22
2392
4972
1752
6712
4353
2174
2774
3475
0565
7436
9416
157
1807
3669
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K2
100N
41
200N
425
400N
3258
0018
1946
1TR
0026
3TR
81591
62632
88422
51090
65041
63574
91190
10TR
00009
89397
20TR
21544
30TR
62715
ĐB
902370

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 09/08/16

009 558
115 18 6
222 26 25 770 74
332 8
444 41 46 41 997 91 90 90

Bạc Liêu - 09/08/16

0123456789
1090
1190
2370
41
1591
5041
2632
8422
3574
1544
425
2715
1946
0026
9397
3258
0018
0009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K1
100N
26
200N
917
400N
0867
6644
4199
1TR
4033
3TR
36210
30150
68776
63492
61425
77575
92936
10TR
27430
31578
20TR
68183
30TR
95181
ĐB
941164

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 02/08/16

0550
110 17 664 67
225 26 778 76 75
330 36 33 881 83
444 992 99

Bạc Liêu - 02/08/16

0123456789
6210
0150
7430
5181
3492
4033
8183
6644
1164
1425
7575
26
8776
2936
917
0867
1578
4199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T07K4
100N
21
200N
629
400N
1777
3265
2241
1TR
8118
3TR
61267
35378
68459
92879
93416
09211
38799
10TR
82541
72921
20TR
40110
30TR
56069
ĐB
980416

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/07/16

0559
116 10 16 11 18 669 67 65
221 29 21 778 79 77
38
441 41 999

Bạc Liêu - 26/07/16

0123456789
0110
21
2241
9211
2541
2921
3265
3416
0416
1777
1267
8118
5378
629
8459
2879
8799
6069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1