• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K4
100N
66
200N
442
400N
8326
4946
9771
1TR
3664
3TR
82129
59693
89831
49160
73532
98546
18801
10TR
23837
57328
20TR
68875
30TR
68998
ĐB
761738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 22/09/16

001 5
1660 64 66
228 29 26 775 71
338 37 31 32 8
446 46 42 998 93

An Giang - 22/09/16

0123456789
9160
9771
9831
8801
442
3532
9693
3664
8875
66
8326
4946
8546
3837
7328
8998
1738
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K3
100N
14
200N
974
400N
9875
8546
5271
1TR
9707
3TR
81331
61406
34956
64056
21976
28548
98139
10TR
32994
95298
20TR
18635
30TR
70811
ĐB
433574

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 15/09/16

006 07 556 56
111 14 6
2774 76 75 71 74
335 31 39 8
448 46 994 98

An Giang - 15/09/16

0123456789
5271
1331
0811
14
974
2994
3574
9875
8635
8546
1406
4956
4056
1976
9707
8548
5298
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K2
100N
53
200N
448
400N
7344
1428
1946
1TR
5324
3TR
84191
97543
06779
16551
23172
08540
67773
10TR
20294
77479
20TR
78865
30TR
17988
ĐB
607699

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/09/16

0551 53
1665
224 28 779 79 72 73
3888
443 40 44 46 48 999 94 91

An Giang - 08/09/16

0123456789
8540
4191
6551
3172
53
7543
7773
7344
5324
0294
8865
1946
448
1428
7988
6779
7479
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K1
100N
96
200N
006
400N
4346
9774
0478
1TR
3193
3TR
57854
44746
80134
68751
53451
59329
27643
10TR
29741
18209
20TR
40881
30TR
77893
ĐB
570526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 01/09/16

009 06 554 51 51
16
226 29 774 78
334 881
441 46 43 46 993 93 96

An Giang - 01/09/16

0123456789
8751
3451
9741
0881
3193
7643
7893
9774
7854
0134
96
006
4346
4746
0526
0478
9329
8209
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K4
100N
06
200N
302
400N
1511
3887
8664
1TR
8023
3TR
22375
37633
02721
11543
08487
01401
13243
10TR
40739
50921
20TR
73321
30TR
06666
ĐB
740181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/08/16

001 02 06 5
111 666 64
221 21 21 23 775
339 33 881 87 87
443 43 9

An Giang - 25/08/16

0123456789
1511
2721
1401
0921
3321
0181
302
8023
7633
1543
3243
8664
2375
06
6666
3887
8487
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K3
100N
93
200N
762
400N
9759
4310
8407
1TR
7659
3TR
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
10TR
90899
47763
20TR
93638
30TR
19176
ĐB
462171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/08/16

007 551 59 59
110 663 60 62
2771 76 76
338 885
441 999 90 95 93

An Giang - 18/08/16

0123456789
4310
3990
9660
5751
0441
2171
762
93
7763
8585
0495
4676
9176
8407
3638
9759
7659
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K2
100N
58
200N
809
400N
1477
7272
8924
1TR
3823
3TR
08613
99804
79313
02655
30009
38929
46637
10TR
81663
91504
20TR
10400
30TR
45430
ĐB
647597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/08/16

000 04 04 09 09 555 58
113 13 663
229 23 24 777 72
330 37 8
4997

An Giang - 11/08/16

0123456789
0400
5430
7272
3823
8613
9313
1663
8924
9804
1504
2655
1477
6637
7597
58
809
0009
8929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1