• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 03/11/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K3
100N
93
200N
762
400N
9759
4310
8407
1TR
7659
3TR
28585
03990
05751
89660
34676
50495
80441
10TR
90899
47763
20TR
93638
30TR
19176
ĐB
462171

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 18/08/16

007 551 59 59
110 663 60 62
2771 76 76
338 885
441 999 90 95 93

An Giang - 18/08/16

0123456789
4310
3990
9660
5751
0441
2171
762
93
7763
8585
0495
4676
9176
8407
3638
9759
7659
0899
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K2
100N
58
200N
809
400N
1477
7272
8924
1TR
3823
3TR
08613
99804
79313
02655
30009
38929
46637
10TR
81663
91504
20TR
10400
30TR
45430
ĐB
647597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 11/08/16

000 04 04 09 09 555 58
113 13 663
229 23 24 777 72
330 37 8
4997

An Giang - 11/08/16

0123456789
0400
5430
7272
3823
8613
9313
1663
8924
9804
1504
2655
1477
6637
7597
58
809
0009
8929
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K1
100N
84
200N
207
400N
8493
3622
6476
1TR
4993
3TR
95987
47601
66840
12316
21482
08526
05681
10TR
55665
34303
20TR
35982
30TR
27350
ĐB
718616

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 04/08/16

003 01 07 550
116 16 665
226 22 776
3882 87 82 81 84
440 993 93

An Giang - 04/08/16

0123456789
6840
7350
7601
5681
3622
1482
5982
8493
4993
4303
84
5665
6476
2316
8526
8616
207
5987
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-7K4
100N
57
200N
422
400N
0607
5681
2321
1TR
8912
3TR
56184
14578
64352
13915
41403
62243
52911
10TR
50121
25052
20TR
33702
30TR
61550
ĐB
847596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/07/16

002 03 07 550 52 52 57
115 11 12 6
221 21 22 778
3884 81
443 996

An Giang - 28/07/16

0123456789
1550
5681
2321
2911
0121
422
8912
4352
5052
3702
1403
2243
6184
3915
7596
57
0607
4578
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K3
100N
95
200N
218
400N
0178
6153
3223
1TR
1199
3TR
36367
56783
81178
54798
18285
63204
22051
10TR
77165
68958
20TR
04493
30TR
93853
ĐB
487123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/07/16

004 553 58 51 53
118 665 67
223 23 778 78
3883 85
4993 98 99 95

An Giang - 21/07/16

0123456789
2051
6153
3223
6783
4493
3853
7123
3204
95
8285
7165
6367
218
0178
1178
4798
8958
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K2
100N
18
200N
914
400N
5039
8712
8969
1TR
1340
3TR
18243
11682
98200
92443
44225
84684
68344
10TR
39420
78851
20TR
57537
30TR
95497
ĐB
484557

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 14/07/16

000 557 51
112 14 18 669
220 25 7
337 39 882 84
443 43 44 40 997

An Giang - 14/07/16

0123456789
1340
8200
9420
8851
8712
1682
8243
2443
914
4684
8344
4225
7537
5497
4557
18
5039
8969
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K1
100N
52
200N
130
400N
5555
5640
7120
1TR
5930
3TR
84156
36627
77446
74397
84779
14580
14826
10TR
07894
46054
20TR
58309
30TR
26282
ĐB
657352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 07/07/16

009 552 54 56 55 52
16
227 26 20 779
330 30 882 80
446 40 994 97

An Giang - 07/07/16

0123456789
130
5640
7120
5930
4580
52
6282
7352
7894
6054
5555
4156
7446
4826
6627
4397
4779
8309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1