• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG10K2
100N
02
200N
189
400N
1662
6045
4160
1TR
4703
3TR
05440
80622
79926
80126
85436
64981
23756
10TR
95363
22027
20TR
81113
30TR
51654
ĐB
806319

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 13/10/16

003 02 554 56
119 13 663 62 60
227 22 26 26 7
336 881 89
440 45 9

An Giang - 13/10/16

0123456789
4160
5440
4981
02
1662
0622
4703
5363
1113
1654
6045
9926
0126
5436
3756
2027
189
6319
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-10K1
100N
23
200N
760
400N
1757
0945
3920
1TR
7163
3TR
93265
18524
34078
50878
21532
26384
16773
10TR
79174
89685
20TR
90500
30TR
87879
ĐB
320457

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 06/10/16

000 557 57
1665 63 60
224 20 23 779 74 78 78 73
332 885 84
445 9

An Giang - 06/10/16

0123456789
760
3920
0500
1532
23
7163
6773
8524
6384
9174
0945
3265
9685
1757
0457
4078
0878
7879
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K5
100N
77
200N
004
400N
1012
6258
4041
1TR
2301
3TR
75228
36949
03371
36675
34113
33336
95886
10TR
77846
76735
20TR
38180
30TR
40250
ĐB
256106

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 29/09/16

006 01 04 550 58
113 12 6
228 771 75 77
335 36 880 86
446 49 41 9

An Giang - 29/09/16

0123456789
8180
0250
4041
2301
3371
1012
4113
004
6675
6735
3336
5886
7846
6106
77
6258
5228
6949
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K4
100N
66
200N
442
400N
8326
4946
9771
1TR
3664
3TR
82129
59693
89831
49160
73532
98546
18801
10TR
23837
57328
20TR
68875
30TR
68998
ĐB
761738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 22/09/16

001 5
1660 64 66
228 29 26 775 71
338 37 31 32 8
446 46 42 998 93

An Giang - 22/09/16

0123456789
9160
9771
9831
8801
442
3532
9693
3664
8875
66
8326
4946
8546
3837
7328
8998
1738
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K3
100N
14
200N
974
400N
9875
8546
5271
1TR
9707
3TR
81331
61406
34956
64056
21976
28548
98139
10TR
32994
95298
20TR
18635
30TR
70811
ĐB
433574

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 15/09/16

006 07 556 56
111 14 6
2774 76 75 71 74
335 31 39 8
448 46 994 98

An Giang - 15/09/16

0123456789
5271
1331
0811
14
974
2994
3574
9875
8635
8546
1406
4956
4056
1976
9707
8548
5298
8139
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K2
100N
53
200N
448
400N
7344
1428
1946
1TR
5324
3TR
84191
97543
06779
16551
23172
08540
67773
10TR
20294
77479
20TR
78865
30TR
17988
ĐB
607699

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 08/09/16

0551 53
1665
224 28 779 79 72 73
3888
443 40 44 46 48 999 94 91

An Giang - 08/09/16

0123456789
8540
4191
6551
3172
53
7543
7773
7344
5324
0294
8865
1946
448
1428
7988
6779
7479
7699
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K1
100N
96
200N
006
400N
4346
9774
0478
1TR
3193
3TR
57854
44746
80134
68751
53451
59329
27643
10TR
29741
18209
20TR
40881
30TR
77893
ĐB
570526

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 01/09/16

009 06 554 51 51
16
226 29 774 78
334 881
441 46 43 46 993 93 96

An Giang - 01/09/16

0123456789
8751
3451
9741
0881
3193
7643
7893
9774
7854
0134
96
006
4346
4746
0526
0478
9329
8209
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1