• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K2
100N
91
200N
592
400N
9728
3654
8150
1TR
8894
3TR
87401
21351
71605
81864
86423
23049
01315
10TR
35557
82534
20TR
12729
30TR
80528
ĐB
197107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/06/16

007 01 05 557 51 54 50
115 664
228 29 23 28 7
334 8
449 994 92 91

An Giang - 09/06/16

0123456789
8150
91
7401
1351
592
6423
3654
8894
1864
2534
1605
1315
5557
7107
9728
0528
3049
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K1
100N
64
200N
555
400N
9205
4999
9761
1TR
7178
3TR
85815
35792
06539
10375
99401
61912
95846
10TR
93169
32113
20TR
30313
30TR
71775
ĐB
094696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 02/06/16

001 05 555
113 13 15 12 669 61 64
2775 75 78
339 8
446 996 92 99

An Giang - 02/06/16

0123456789
9761
9401
5792
1912
2113
0313
64
555
9205
5815
0375
1775
5846
4696
7178
4999
6539
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K4
100N
43
200N
455
400N
6667
2157
5929
1TR
4996
3TR
26393
75090
38693
26932
87499
27772
56448
10TR
17600
55781
20TR
54496
30TR
54682
ĐB
489559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/05/16

000 559 57 55
1667
229 772
332 882 81
448 43 996 93 90 93 99 96

An Giang - 26/05/16

0123456789
5090
7600
5781
6932
7772
4682
43
6393
8693
455
4996
4496
6667
2157
6448
5929
7499
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K3
100N
68
200N
858
400N
4323
2189
1761
1TR
1135
3TR
43687
35406
57111
08603
40001
63851
49408
10TR
38659
69733
20TR
23114
30TR
93073
ĐB
281997

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 19/05/16

006 03 01 08 559 51 58
114 11 661 68
223 773
333 35 887 89
4997

An Giang - 19/05/16

0123456789
1761
7111
0001
3851
4323
8603
9733
3073
3114
1135
5406
3687
1997
68
858
9408
2189
8659
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K2
100N
50
200N
034
400N
5571
2139
1148
1TR
0202
3TR
79900
93043
38731
18455
96551
75042
27426
10TR
21307
99112
20TR
41822
30TR
06495
ĐB
011998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 12/05/16

007 00 02 555 51 50
112 6
222 26 771
331 39 34 8
443 42 48 998 95

An Giang - 12/05/16

0123456789
50
9900
5571
8731
6551
0202
5042
9112
1822
3043
034
8455
6495
7426
1307
1148
1998
2139
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K1
100N
58
200N
652
400N
8095
0458
4498
1TR
7770
3TR
95136
34878
56006
45243
18203
99812
87183
10TR
02676
63642
20TR
01494
30TR
01238
ĐB
778196

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 05/05/16

006 03 558 52 58
112 6
2776 78 70
338 36 883
442 43 996 94 95 98

An Giang - 05/05/16

0123456789
7770
652
9812
3642
5243
8203
7183
1494
8095
5136
6006
2676
8196
58
0458
4498
4878
1238
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K4
100N
26
200N
105
400N
8400
3954
7592
1TR
0502
3TR
58471
49318
52900
76944
31922
16721
71705
10TR
42137
16542
20TR
79823
30TR
53929
ĐB
278192

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 28/04/16

000 05 02 00 05 554
118 6
229 23 22 21 26 771
337 8
442 44 992 92

An Giang - 28/04/16

0123456789
8400
2900
8471
6721
7592
0502
1922
6542
8192
9823
3954
6944
105
1705
26
2137
9318
3929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1