• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang

Xổ số An Giang mở thưởng kỳ tiếp theo ngày 27/10/2016
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K1
100N
52
200N
130
400N
5555
5640
7120
1TR
5930
3TR
84156
36627
77446
74397
84779
14580
14826
10TR
07894
46054
20TR
58309
30TR
26282
ĐB
657352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 07/07/16

009 552 54 56 55 52
16
227 26 20 779
330 30 882 80
446 40 994 97

An Giang - 07/07/16

0123456789
130
5640
7120
5930
4580
52
6282
7352
7894
6054
5555
4156
7446
4826
6627
4397
4779
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K5
100N
69
200N
487
400N
8132
4429
1339
1TR
0326
3TR
37416
13185
67367
71695
27054
84314
22789
10TR
56219
48680
20TR
25760
30TR
13946
ĐB
806627

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 30/06/16

0554
119 16 14 660 67 69
227 26 29 7
332 39 880 85 89 87
446 995

An Giang - 30/06/16

0123456789
8680
5760
8132
7054
4314
3185
1695
0326
7416
3946
487
7367
6627
69
4429
1339
2789
6219
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K4
100N
20
200N
363
400N
7244
2684
6847
1TR
0904
3TR
44211
89704
17134
93558
24099
91583
09245
10TR
81844
26732
20TR
80358
30TR
34712
ĐB
749494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 23/06/16

004 04 558 58
112 11 663
220 7
332 34 883 84
444 45 44 47 994 99

An Giang - 23/06/16

0123456789
20
4211
6732
4712
363
1583
7244
2684
0904
9704
7134
1844
9494
9245
6847
3558
0358
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K3
100N
21
200N
234
400N
3962
8265
3222
1TR
2242
3TR
16195
01983
46929
43527
26634
02116
53760
10TR
25285
00074
20TR
48096
30TR
63753
ĐB
701422

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 16/06/16

0553
116 660 62 65
222 29 27 22 21 774
334 34 885 83
442 996 95

An Giang - 16/06/16

0123456789
3760
21
3962
3222
2242
1422
1983
3753
234
6634
0074
8265
6195
5285
2116
8096
3527
6929
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K2
100N
91
200N
592
400N
9728
3654
8150
1TR
8894
3TR
87401
21351
71605
81864
86423
23049
01315
10TR
35557
82534
20TR
12729
30TR
80528
ĐB
197107

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 09/06/16

007 01 05 557 51 54 50
115 664
228 29 23 28 7
334 8
449 994 92 91

An Giang - 09/06/16

0123456789
8150
91
7401
1351
592
6423
3654
8894
1864
2534
1605
1315
5557
7107
9728
0528
3049
2729
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K1
100N
64
200N
555
400N
9205
4999
9761
1TR
7178
3TR
85815
35792
06539
10375
99401
61912
95846
10TR
93169
32113
20TR
30313
30TR
71775
ĐB
094696

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 02/06/16

001 05 555
113 13 15 12 669 61 64
2775 75 78
339 8
446 996 92 99

An Giang - 02/06/16

0123456789
9761
9401
5792
1912
2113
0313
64
555
9205
5815
0375
1775
5846
4696
7178
4999
6539
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K4
100N
43
200N
455
400N
6667
2157
5929
1TR
4996
3TR
26393
75090
38693
26932
87499
27772
56448
10TR
17600
55781
20TR
54496
30TR
54682
ĐB
489559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/05/16

000 559 57 55
1667
229 772
332 882 81
448 43 996 93 90 93 99 96

An Giang - 26/05/16

0123456789
5090
7600
5781
6932
7772
4682
43
6393
8693
455
4996
4496
6667
2157
6448
5929
7499
9559
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1